I Międzyrzeckie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Kierunki rozwoju i reforma psychiatrii środowiskowej były tematem I Międzyrzeckiego Forum Psychiatrii Środowiskowej , które odbyło się w piątek, 6 września, w Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.


Ideą przewodnią Forum było  podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego w  województwie lubuskim powstałych w ramach Pilotażowego Programu Ministra Zdrowia oraz promocja nowoczesnego środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej


W I Międzyrzeckim Forum Psychiatrii Środowiskowej  udział wzięli przedstawiciele NFZ, lekarze psychiatrzy, psycholodzy a także pracownicy rozmaitych placówek opiekuńczych, samorządowcy i  urzędnicy zajmujący się na co dzień ochroną służby zdrowia. Wysłuchali kilku referatów dotyczących wyzwań stojących przed współczesną psychiatrią.  

 

Comments Closed