Bezpieczne Gimnazjum

Okres realizacji:  2006 r,

Cele: przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, w szczególności przestępczości nieletnich, przemocy i agresji oraz alkoholizmowi
i narkomanii wśród uczniów gimnazjów i ich rodzin,

W projekcie uczestniczyło:

  •  10 szkół gimnazjalnych
  • 144 klas
  •  3643 uczniów

Program był współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Najważniejsze działania:

  • w 10 gimnazjach przeprowadzono indywidualne testy – ankiety na temat przeciwdziałania przemocy i poziomu bezpieczeństwa wśród ok. 1200 uczniów i ok. 300 rodziców.,
  • zorganizowano ponad 60 spotkań specjalistów z młodzieżą omawiając na nich problematykę uzależnień oraz bezpiecznych zachowań oraz 50 spotkań  z rodzicami, w których uczestniczyli policjanci, psycholog, lekarz epidemiolog, specjalista ds. uzależnień,
  • zorganizowano siedem konkursów międzygimnazjalnych pod hasłem ”Wiem Wszystko – profilaktyka alkoholowa i narkotykowa”,  „Wiem Wszystko – przeciwdziałanie przemocy i agresji” oraz powiatowy konkurs literacki „Wakacje bez nałogów”.

Projekt był realizowany przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze

Comments Closed