Aktywni Razem

Odbiorcy projektu: Osoby bezrobotne, zamieszkujące powiat: zielonogórski, nowosolski lub krośnieński, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Czas trwania: luty 2010- styczeń 2011r.

W ramach projektu powstały 4 profesjonalne grup terapeutycznych dla osób  uzależnionych i współuzależnionych.

Realizowane było bezpłatne doradztwo:

  • psychologa,
  • terapeuty uzależnień,
  • prawnika.

Wyszkoliliśmy w ramach projektu:

  • 10 operatorów wózka jezdniowego,
  • 10 osób z zakresu fakturowania z obsługą kasy fiskalnej,
  • 10 asystentów ds. biurowych,
  • 20 osób z zakresu podstawowej znajomości obsługi komputera.
W sumie w projekcie wzięło udział 145 osób.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Comments Closed