hands-1428118-639x424

Zapraszamy na bezpłatne weekendowe warsztaty dla par w Nowej Soli

Zapraszamy na kolejny warsztat z komunikacji i rozwiązywania problemów w relacjach z partnerem. Warsztat  odbędzie się już w najbliższy piątek 17 czerwca w Nowej Soli w siedzibie  Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja przy ul.Wojska Polskiego 37. Mamy jeszcze wolne miejsca . Zapraszamy serdecznie wszystkie pary. Startujemy w piątek o godz.17stej.

Warsztaty prowadzi Paulina Jóźwiak- psychoterapeutka

ZAPISY I INFORMACJE:
drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl lub telefonicznie 796 898 425, 68 444 87 73,

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Zielonej Górze

logo_rpoJuż w środę 8 czerwca w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem.

Tematem debaty będzie Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP. Podczas spotkania omawiane będą min. równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, stopień zagwarantowania szczególnej opieki dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i szeroko pojęte prawo do ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego.
Spotkanie odbędzie się w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9- początek godz.10.00
Zapraszamy!

więcej informacji na stronie:

https://www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl/programy/zaproszenie_na_spotkania_RPO_organizacji_lubuskie_2016_06_06.pdf

on-the-road-1633029-1280x960

BEZPŁATNE WEEKENDOWE WARSZTATY DLA PAR Z POWIATÓW ZIELONOGÓRSKIEGO I NOWOSOLSKIEGO

JEŚLI CHCESZ:

ULEPSZYĆ KOMUNIKACJĘ ZE SWOIM MĘŻEM / ŻONĄ, PARTNEREM/ PARTNERKĄ

POPRACOWAĆ NAD WASZĄ RELACJĄ

NAUCZYĆ SIĘ JAK WYRAŻAĆ SWOJE ZDANIE,

MÓWIĆ O EMOCJACH AKTYWNIE SŁUCHAĆ I WSPÓLNIE DZIAŁAĆ W OBLICZU KRYZYSU

ZAPROŚ SWOJĄ PARTNERKĘ/PARTNERA W PODRÓŻ PO TAJNIKACH DOBREJ KOMUNIKACJI

W ZIELONEJ GÓRZE SPOTYKAMY SIĘ W DNIACH 10-11 CZERWCA, (PIĄTEK  PO POŁUDNIU, SOBOTA OD GODZ 09.00)- WARSZTAT PROWADZI PATRYCJA MALISZEWSKA, PSYCHOTERAPEUTKA I MEDIATOR SĄDOWY

W NOWEJ SOLI  WARSZTAT ODBĘDZIE SIĘ   W DNIACH 17-18 CZERWCA- PROWADZI GO PAULINA JÓŹWIAK- PSYCHOTERAPEUTKA

ZAPISY I INFORMACJE:
drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl lub telefonicznie 796 898 425,   68 444 87 73,
Oferta skierowana jest do mieszkańców powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego.

Lubuskie warte zachodu (2)Program „Porozumienie w rodzinie” jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

 

 

Zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych

56e26e481f242_o,size,969x565,q,71,h,87b13120 maja br. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej, dotycząca wyrobów tytoniowych, której zapisy odnoszą się m.in. do kupowania i sprzedawania e-papierosów oraz płynów z nikotyną do ponownego ich napełniania.

Zakazane będzie:
-Palenie e-papierosów np. na przystankach autobusowych, w tramwajach i pociągach, halach sportowych, szpitalach, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, lokalach gastronomicznych oraz na placach zabaw.
-Reklamowanie e-papierosów a ich producenci i importerzy, nie będą mogli sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
-Detaliczne sprzedawanie i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów z nikotyną do nich, zarówno w kraju jak i za granicą.
Ustawa zobowiąże importerów i producentów nowych produktów związanych z e-papierosami, by co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych.

Konferencja „Idea abstynencji w procesie zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu”

700x1008-images-articles-plakat1a-page-001Urząd Miasta Krosna Odrzańskiego  zaprasza na konferencję pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie pt. „Idea abstynencji w procesie zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu”, która odbędzie się 19 maja 2016 roku (czwartek) w Centrum Artystyczno – Kulturalnym ZAMEK w Krośnie Odrzańskim.
Podczas konferencji wykład pt. „Od omnipotencji do dewaluacji zmiany terapeutycznej” wygłosi prof. UAM, dr hab. Pani Lidia Cierpiałkowska.

Zachęcamy do udziału.

Warto mówić o zagrożeniach związanych z dopalaczami

imagesO tym, że problematyka rosnącego zagrożenia za strony dopalaczy i ich używania wśród młodzieży jest niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa całego województwa dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Dorota Konaszczuk podsumowała działania podejmowane na terenie województwa poprzez pracowników Sanepidu w zakresie ograniczania używania „dopalaczy”. Walkę ze zjawiskiem koncentruje się na  czterech rodzajach działań: kontroli miejsc wprowadzania „dopalaczy” do sprzedaży, przesłuchaniach osób odpowiedzialnych za wprowadzanie tych środków do obrotu, prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz działaniach profilaktyczno-oświatowych. Dyrektor Konaszczuk podkreślała, iż duża liczba przypadków użycia „dopalaczy” odnotowana w naszym województwie jest wynikiem apelu wojewody o zgłaszanie takich środków przez lekarzy, którzy nie są do tego obligatoryjnie zobligowani.

Poniżej prezentujemy materiały Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat dopalaczy.

http://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze#co-to-sa-dopalacze

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=841820

 

 

ROPS konferencja

Konferencja „Mieszkańcy woj.lubuskiego a uzależnienia”

W dniu 11 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pn. „Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Na konferencji zaprezentowano wyniki badań zleconych przez ROPS a przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studentów oraz próby 400 dorosłych mieszkańców województwa. Według badań ponad 25% uczniów gra codziennie w gry komputerowe, ponad 30 % badanych spożywa alkohol 1-2 razy w tygodniu, 12% eksperymentowało z marihuaną a 9% z dopalaczami. Podkreślano także, iż systematycznie rośnie liczba pacjentów zgłaszających się do placówek leczenia uzależnień. Na konferencji gościli również Pani Bogusława Bukowska -Z-ca Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Dorota Rybczyńska- Abdel Kawy-Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Szczegółowe wyniki badań prezentowanych na dzisiejszej konferencji dostępne będą na stronie ROPS  http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/

Pierwsze posiedzenie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami

rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-fot.-a.-adaszynskaWczoraj w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Prezydent Janusz Kubicki oficjalnie wręczył akty powołania  członkom nowej Rady, w gronie której zasiada przedstawicielka naszego stowarzyszenia Patrycja Maliszewska. Na pierwszym spotkaniu wybrano Prezydium Rady- Przewodniczącym został Tomasz Lehman (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Wiceprzewodniczącym – Edward Markiewicz, (Stowarzyszenie „My Zielonogórzanie”), Sekretarzem – Piotr Fabich (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego). Kolejne spotkanie Rady 14 kwietnia- będziemy pracować nad regulaminem funkcjonowania ZRDPP.

sky-sun-clouds-and-city-2-1359058-1599x1178

Zapisy do nowych grup terapeutycznych- zapraszamy!!!

W  ramach realizacji programu „Do przodu- program wsparcia terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych” finansowanego ze środków Miasta Zielona Góra ogłaszamy nabór do dwóch grup terapeutycznych:

  • Dla osób uzależnionych – grupa ma na celu wsparcie w utrzymywaniu abstynencji, nabycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, sposobów poprawy codziennego funkcjonowania i radzenia sobie „na trzeźwo”.
  • Dla członków rodzin osób uzależnionych – grupa ma na celu zdobycie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania w otoczeniu osób uzależnionych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wypracowanie zasad dbania o siebie i budowania bezpiecznych kontaktów z uzależnionym członkiem rodziny

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:

 68 444 87 73 ,  796 898 425 lub drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl

Program realizowany jest od kwietnia do czerwca 2016. Spotkania grup będą realizowane raz w tygodniu. Oferta skierowana jest do mieszkańców Zielonej Góry.

Zapraszamy. Gwarantujemy anonimowość.

LSPS w Zielonogórskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Logo_LSPS_ikonaZ wielką radością informujemy, że w Zielonej Górze powołano po kilku latach przerwy Zielonogórską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zarządzeniem Prezydenta Miasta do ZRDPP powołano 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych drogą głosowania spośród 15 kandydatów:

  • Patrycję Błaszkowską-Stowarzyszenie Młodzi Lokalni
  • Irynę Brovko- Fundacja Lyada
  • Justynę Hak – Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT
  • Patrycję Maliszewską-Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
  • Piotra Fabicha- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego
  • Tomasza Lehmana-Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
  • Edwarda Markiewicza-Stowarzyszenie „My Zielonogórzanie”.

W radzie zasiadają ponadto 3 przedstawiciele Rady Miasta Zielona Góra oraz 3 przedstawiciele Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Pierwsze posiedzenie ZRDPP odbędzie się 7 kwietnia o godz 12.00 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza.