on-the-road-1633029-1280x960

BEZPŁATNE WEEKENDOWE WARSZTATY DLA PAR Z POWIATÓW ZIELONOGÓRSKIEGO I NOWOSOLSKIEGO

JEŚLI CHCESZ:

ULEPSZYĆ KOMUNIKACJĘ ZE SWOIM MĘŻEM / ŻONĄ, PARTNEREM/ PARTNERKĄ

POPRACOWAĆ NAD WASZĄ RELACJĄ

NAUCZYĆ SIĘ JAK WYRAŻAĆ SWOJE ZDANIE,

MÓWIĆ O EMOCJACH AKTYWNIE SŁUCHAĆ I WSPÓLNIE DZIAŁAĆ W OBLICZU KRYZYSU

ZAPROŚ SWOJĄ PARTNERKĘ/PARTNERA W PODRÓŻ PO TAJNIKACH DOBREJ KOMUNIKACJI

W ZIELONEJ GÓRZE SPOTYKAMY SIĘ W DNIACH 10-11 CZERWCA, (PIĄTEK  PO POŁUDNIU, SOBOTA OD GODZ 09.00)- WARSZTAT PROWADZI PATRYCJA MALISZEWSKA, PSYCHOTERAPEUTKA I MEDIATOR SĄDOWY

W NOWEJ SOLI  WARSZTAT ODBĘDZIE SIĘ   W DNIACH 17-18 CZERWCA- PROWADZI GO PAULINA JÓŹWIAK- PSYCHOTERAPEUTKA

ZAPISY I INFORMACJE:
drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl lub telefonicznie 796 898 425,   68 444 87 73,
Oferta skierowana jest do mieszkańców powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego.

Lubuskie warte zachodu (2)Program „Porozumienie w rodzinie” jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

 

 

Zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych

56e26e481f242_o,size,969x565,q,71,h,87b13120 maja br. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej, dotycząca wyrobów tytoniowych, której zapisy odnoszą się m.in. do kupowania i sprzedawania e-papierosów oraz płynów z nikotyną do ponownego ich napełniania.

Zakazane będzie:
-Palenie e-papierosów np. na przystankach autobusowych, w tramwajach i pociągach, halach sportowych, szpitalach, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, lokalach gastronomicznych oraz na placach zabaw.
-Reklamowanie e-papierosów a ich producenci i importerzy, nie będą mogli sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
-Detaliczne sprzedawanie i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów z nikotyną do nich, zarówno w kraju jak i za granicą.
Ustawa zobowiąże importerów i producentów nowych produktów związanych z e-papierosami, by co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych.

Konferencja „Idea abstynencji w procesie zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu”

700x1008-images-articles-plakat1a-page-001Urząd Miasta Krosna Odrzańskiego  zaprasza na konferencję pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie pt. „Idea abstynencji w procesie zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu”, która odbędzie się 19 maja 2016 roku (czwartek) w Centrum Artystyczno – Kulturalnym ZAMEK w Krośnie Odrzańskim.
Podczas konferencji wykład pt. „Od omnipotencji do dewaluacji zmiany terapeutycznej” wygłosi prof. UAM, dr hab. Pani Lidia Cierpiałkowska.

Zachęcamy do udziału.

Warto mówić o zagrożeniach związanych z dopalaczami

imagesO tym, że problematyka rosnącego zagrożenia za strony dopalaczy i ich używania wśród młodzieży jest niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa całego województwa dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Dorota Konaszczuk podsumowała działania podejmowane na terenie województwa poprzez pracowników Sanepidu w zakresie ograniczania używania „dopalaczy”. Walkę ze zjawiskiem koncentruje się na  czterech rodzajach działań: kontroli miejsc wprowadzania „dopalaczy” do sprzedaży, przesłuchaniach osób odpowiedzialnych za wprowadzanie tych środków do obrotu, prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz działaniach profilaktyczno-oświatowych. Dyrektor Konaszczuk podkreślała, iż duża liczba przypadków użycia „dopalaczy” odnotowana w naszym województwie jest wynikiem apelu wojewody o zgłaszanie takich środków przez lekarzy, którzy nie są do tego obligatoryjnie zobligowani.

Poniżej prezentujemy materiały Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat dopalaczy.

http://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze#co-to-sa-dopalacze

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=841820

 

 

ROPS konferencja

Konferencja „Mieszkańcy woj.lubuskiego a uzależnienia”

W dniu 11 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pn. „Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Na konferencji zaprezentowano wyniki badań zleconych przez ROPS a przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studentów oraz próby 400 dorosłych mieszkańców województwa. Według badań ponad 25% uczniów gra codziennie w gry komputerowe, ponad 30 % badanych spożywa alkohol 1-2 razy w tygodniu, 12% eksperymentowało z marihuaną a 9% z dopalaczami. Podkreślano także, iż systematycznie rośnie liczba pacjentów zgłaszających się do placówek leczenia uzależnień. Na konferencji gościli również Pani Bogusława Bukowska -Z-ca Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Dorota Rybczyńska- Abdel Kawy-Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Szczegółowe wyniki badań prezentowanych na dzisiejszej konferencji dostępne będą na stronie ROPS  http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/

Pierwsze posiedzenie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami

rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-fot.-a.-adaszynskaWczoraj w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Prezydent Janusz Kubicki oficjalnie wręczył akty powołania  członkom nowej Rady, w gronie której zasiada przedstawicielka naszego stowarzyszenia Patrycja Maliszewska. Na pierwszym spotkaniu wybrano Prezydium Rady- Przewodniczącym został Tomasz Lehman (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Wiceprzewodniczącym – Edward Markiewicz, (Stowarzyszenie „My Zielonogórzanie”), Sekretarzem – Piotr Fabich (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego). Kolejne spotkanie Rady 14 kwietnia- będziemy pracować nad regulaminem funkcjonowania ZRDPP.

sky-sun-clouds-and-city-2-1359058-1599x1178

Zapisy do nowych grup terapeutycznych- zapraszamy!!!

W  ramach realizacji programu „Do przodu- program wsparcia terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych” finansowanego ze środków Miasta Zielona Góra ogłaszamy nabór do dwóch grup terapeutycznych:

  • Dla osób uzależnionych – grupa ma na celu wsparcie w utrzymywaniu abstynencji, nabycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, sposobów poprawy codziennego funkcjonowania i radzenia sobie „na trzeźwo”.
  • Dla członków rodzin osób uzależnionych – grupa ma na celu zdobycie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania w otoczeniu osób uzależnionych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wypracowanie zasad dbania o siebie i budowania bezpiecznych kontaktów z uzależnionym członkiem rodziny

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:

 68 444 87 73 ,  796 898 425 lub drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl

Program realizowany jest od kwietnia do czerwca 2016. Spotkania grup będą realizowane raz w tygodniu. Oferta skierowana jest do mieszkańców Zielonej Góry.

Zapraszamy. Gwarantujemy anonimowość.

LSPS w Zielonogórskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Logo_LSPS_ikonaZ wielką radością informujemy, że w Zielonej Górze powołano po kilku latach przerwy Zielonogórską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zarządzeniem Prezydenta Miasta do ZRDPP powołano 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych drogą głosowania spośród 15 kandydatów:

  • Patrycję Błaszkowską-Stowarzyszenie Młodzi Lokalni
  • Irynę Brovko- Fundacja Lyada
  • Justynę Hak – Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT
  • Patrycję Maliszewską-Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
  • Piotra Fabicha- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego
  • Tomasza Lehmana-Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
  • Edwarda Markiewicza-Stowarzyszenie „My Zielonogórzanie”.

W radzie zasiadają ponadto 3 przedstawiciele Rady Miasta Zielona Góra oraz 3 przedstawiciele Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Pierwsze posiedzenie ZRDPP odbędzie się 7 kwietnia o godz 12.00 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza.

Wspieraj nasze działania- przekaż 1 % na LSPS

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam swój 1% w ubiegłym roku i przypominamy o możliwości przekazania środków na działania LSPS w obecnym okresie. Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym podać nazwę Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznejnr KRS: 0000052465 oraz wnioskowaną kwotę.

Dzięki tym środkom sfinansujemy realizację warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, funkcjonowanie grup terapeutycznych oraz wsparcie i doradztwo księgowe dla innych organizacji pozarządowych.

Bez tytułu

Ostatnie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji

24 lutego odbyło się ostatnie posiedzenie II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Nasze stowarzyszenie podczas posiedzeń RDPP w latach 2013-2015 reprezentowała Patrycja Maliszewska. Pragniemy podziękować wszystkim przedstawicielom lubuskich organizacji współpracujących z nami przez ten czas a członkom RDPP III kadencji życzyć wytrwałości i energii do działania.

Oto informacja na temat posiedzenia RDPP

http://lubuskie.pl/news/18421/16/Posiedzenie-Rady-Dzialalnosci-Pozytku-Publicznego/

_DSC2016