19 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tytoń zabija co roku ponad 8 milionów ludzi na całym świecie. Ponad 7 milionów tych zgonów jest spowodowanych bezpośrednim paleniem tytoniu, a około 1,2 miliona biernym paleniem przez osoby niepalące. Używanie tytoniu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć. Obchody tego Dnia zwracają uwagę nie tylko na szkodliwość palenia tytoniu, ale także zachęcają palaczy do podjęcia decyzji mających na celu wyzwolenie się z uzależnienia, jakim jest nikotynizm.

Dym nikotynowy zawiera ponad 7 tys. związków chemicznych. Co najmniej 250 wśród tych substancji jest szkodliwa, a 70 ma działanie rakotwórcze (według danych ACS). Palący papierosy wdycha smołę, radioaktywny polon, nikiel, cyjanowodór, formaldehyd, amoniak oraz tlenek węgla, który tworząc z hemoglobiną kompleks zwany karboksyhemoglobiną sprawia, że krew staje się gorzej natleniona. Substancje rakotwórcze z dymu papierosowego mogą inicjować proces nowotworowy. Nałóg ten jest przyczyną ponad 80 proc. zachorowań na raka krtani i płuca, co drugi na nowotwór gardła, co trzeci jamy ustnej i przełyku, co czwarty nowotwór wątroby, co piąty rak żołądka, co drugi przypadek raka dolnych dróg moczowych i jedno na dziesięć zachorowań na raka nosa i zatok. Dym papierosowy jest także przyczyną raka jelita grubego, odbytnicy, jajnika, trzonu macicy, trzustki, raka nerki i białaczki szpikowej. Średnio blisko 35 proc. wszystkich zgonów z powodu nowotworów można przypisać paleniu tytoniu.

Palenie bierne stanowi nie mniejszy problem, ponieważ jest również rakotwórcze. Dym unoszący się z żarzącej się końcówki papierosa jest czterokrotnie bardziej toksyczny niż ten, którym zaciąga się palacz. W zadymionym pomieszczeniu osoba niepaląca wdycha trzy razy więcej tlenku węgla, ponad 10 razy więcej nitrozamin, 15 razy więcej benzenu i nawet do 70-u razy więcej amoniaku niż podczas aktywnego palenia papierosów. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Najbardziej narażone na wpływ cudzego nałogu są dzieci, których rodzice palą w domu.

Uzależnienie od tytoniu pogarsza jakość życia, powodując choroby:

 • układu oddechowego (astmę, rozedmę płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc POCHP, zapalenie oskrzeli i płuc);
 • układu krążenia (chorobę wieńcową, zawał serca, miażdżycę naczyń krwionośnych, nadciśnienie, choroby zakrzepowo-zatorowe w tym udar mózgu, tętniaka aorty);
 • przewodu pokarmowego (wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy);
 • inne: osteoporozę, podatność na przeziębienia, alergie.

Badania przeprowadzone przez ekspertów ds. zdrowia publicznego WHO wykazały, że palacze są bardziej narażeni na ciężką chorobę z powodu COVID-19 w porównaniu z osobami niepalącymi. COVID-19 to choroba zakaźna, która atakuje przede wszystkim płuca. Palenie upośledza czynność płuc, utrudniając organizmowi walkę z koronawirusami i innymi chorobami. Tytoń jest również głównym czynnikiem ryzyka chorób niezakaźnych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzyca, które narażają osoby z tymi schorzeniami na większe ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby w przypadku COVID-19.

Rzucanie palenia to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów, czasami wymagających powtórzeń. Niektórzy przestają palić pod wpływem chwili, inni potrzebują głębokiego namysłu, długich przygotowań, specjalnych okoliczności, czy pomocy lekarza.

Pamiętaj rzucając palenie zyskujesz: 

 • już po kilku godzinach unormuje się ciśnienie krwi oraz ilość tlenu w organizmie,
 • po 24h znacznie spada ryzyko zawału sercu,
 • po kilku dniach poprawi się smak i węch,
 • do 9 miesięcy zajmie regeneracja układu oddechowego, w tym osłabienie kaszlu,
 • po 5 latach ryzyko raka płuca spadnie o 50%,
 • po 10 latach ryzyko choroby niedokrwiennej będzie takie samo jak u osób niepalących.

Pomoc w rzuceniu palenia można uzyskać w:

 • Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 801 108 108 lub 22 211 80 15. Pracujący tam konsultanci pomogą opracować plan rzucenia palenia i będą wspierać na wszystkich jego etapach. Poradnictwo jest nieodpłatne!
 • Osoby palące tytoń, które chcą rozstać się z uzależnieniem mogą skorzystać z programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP), który realizowany jest przez NFZ w woj. lubuskim.
  Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które palą papierosy. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.
 • Informacje jak rzucić palenie można uzyskać także na stronie: Jak rzucić palenie.

Mityngi internetowe Al-Anon

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one 
aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Powstały z przekonania, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana nastawienia członków rodzin może przyczynić się do leczenia całych grup.  Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Wspólnota Al- Anon oferuje:

Mityng internetowy Al-Anon-  odbywa się w każdą środę o godz. 20:00 na stronie: http://www.alanon.webd.pl/emityng/index.html

Czat dla Alateen- odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 20:00 dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. http://chat-pl.alateen.net/

Mityng internetowy Al-Anon na aplikacji Skype::https://al-anon.org.pl/mityngi-polskojezyczne-internetowe/

Międzynarodowy Dzień Mediacji

15 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z okazji tego dnia i Tygodnia Mediacji Sąd Okręgowy w Zielonej Górze przygotowuje bezpłatne dyżury mediatorów. 

 Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: 

https://www.zielona-gora.so.gov.pl/?mod=40
  

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze- darmowe wsparcie

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze oferuje bezpłatne dy żury specjalistów: prawnika, psychologa, specjalisty terapii uzależnień. Działają także grupy dla DDA oraz dla rodziców osób uzależnionych.

Mitingi AA i Al-Anon zostały wznowione. Grupy AA spotykają się w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.

Bezpłatne porady specjalistów dla całej rodziny

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zaprasza na bezpłatne dyżury specjalistów.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny
ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra
e-mail: trr.zgora@gmail.com

Bezpłatne konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą po umówieniu się na wizyty telefonicznie w godzinach popołudniowych.

Dyżury:

Wtorek 13.00-15.00
Ewa Pelińska – pedagog
tel: 605 035 65

Wtorek 15.00-18.00
Jolanta Danielak – psycholog
tel: 605 990 557

Środa 13.00-15.00
Jolanta Danielak – psycholog
tel: 605 990 55

Termin ustalany telefonicznie:

Ewa Szumigraj – pedagog, terapeuta
tel: 793 213 390

Mariusz Matysik (tylko w poniedziałki) – terapeuta uzależnień
tel: 608 416 391

Poradnia Młodzieżowa Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Poradnia Młodzieżowa TRR oferuje bezpłatne dyżury specjalistów.

Zapraszamy do umówienia się telefonicznie – telefony do specjalistów poniżej. Telefon do kierownika poradni: 608 482 889

ul. Batorego 33/9, Zielona Góra
(niedaleko wiaduktu kolejowego -wejście od podwórka)

D Y Ż U R Y:

ŚRODA
15.00- 18.00  Mirosława Popowicz – psycholog (tel: 601 994 924)
15.30- 18.00  Ewa Pelińska – pedagog (tel: 605 035 652)
CZWARTEK 
9:00-10:30 Ewa Łukowska – pedagog /terapeuta rodziny (tel: 608 482 889)
PIĄTEK 
15.30- 18.00 Ewa Łukowska – pedagog /terapeuta rodziny (tel: 608 482 889)

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Celem obchodów jest zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii, a także uświadamianie konieczności leczenia z uzależnienia od narkotyków. Święto jest również okazją do pokazania osobom uzależnionym, że mają szansę na powrót do życia społecznego, a zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

Tematem Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii 2020 jest: „Lepsza wiedza dla lepszej opieki”.

Narkotyk, substancja psychoaktywna, środek odurzający, używka – to określenia o podobnym znaczeniu stosowane wymiennie w języku potocznym. W medycynie, psychologii aktualnie obowiązującym nazewnictwem jest substancja psychoaktywna.

Narkotyki charakteryzują się możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich dalszego stosowania. Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z poważnym ryzykiem zdrowotnym. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające, narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze – to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń.

Substancje psychoaktywne:

 • wpływają negatywnie na centralny układ nerwowy,
 • przyjmowane są w celu doznania przyjemności, zmiany świadomości, uzyskania określonego nastroju, przeżycia ekstremalnych doznań,
 • wpływają na organizm człowieka powodując w różnym stopniu zmiany psychiczne (np. euforię, zmieniony odbiór rzeczywistości, iluzje, omamy, zaburzenia pamięci) oraz fizyczne (np. wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, pobudzenie),
 • przewlekle przyjmowane mogą prowadzić do uzależnienia, które często nazywane też jest narkomanią czy toksykomanią,
 • mają pochodzenie naturalne lub syntetyczne.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko uzależnienia jest m.in.:

 • brak życiowych perspektyw, duża przestępczość i bezrobocie,
 • rozbite rodziny, zachwiane relacje w rodzinach pełnych, brak wsparcia i porozumienia, nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców związane np. z nadużywaniem alkoholu generują wśród dzieci postawy ucieczkowe, a narkotyk staje się jedną z form tej ucieczki,
 • niepewność i niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na stres, słaba motywacja do działań, które nie przynoszą natychmiastowych korzyści,
 • postawy rodziców są także często odpowiedzialne za poważniejsze zaburzenia osobowości mogące mieć znaczenie w społecznych kontaktach wychowanków: przesadna idealizacja bądź lekceważenie innych, zmienność nastrojów, zakłócenia tożsamości, poczucie pustki – mogą mieć źródło w niedbałym i niewłaściwym traktowaniu dziecka przez rodziców, oddaleniu się od jego potrzeb emocjonalnych. Poważne zachowania aspołeczne mogą dalej pogłębić się w wyniku nadużywania środków psychoaktywnych.

Przyjmowanie substancji psychoaktywnych powoduje:

 • somatyczne szkody zdrowotne: ostre zatrucie (przedawkowanie), wychudzenie, wyniszczenie, zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze, infekcja HIV i choroba AIDS, wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV, rzadziej HAV, zakażenia bakteryjne, w tym posocznice – np. gronkowiec złocisty, zapalenia płuc, oskrzeli, zatok, owrzodzenie skrzydełek nosa i okolicy pod nosem, martwica przegrody nosowej, świerzb, grzybica, choroby przenoszone droga płciową, patologie ciąży i porodu, napady drgawkowe, ropnie, ropowice skóry w miejscach po zastrzykach;
 • psychiczne szkody zdrowotne: bezsenność, depresja/próby samobójcze, zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia), zaburzenia pamięci, ostre i przewlekłe psychozy, zaburzenia seksualne, zespoły organiczne, np. otępienie, zaburzenia uczuciowości;
 • szkody społeczne: osłabienie więzi rodzinnych, bezdomność, bezrobocie, konflikty z prawem, inwalidztwo, utrata zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania, obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną.

W 2019 roku na terenie województwa lubuskiego z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w poradniach leczyły się 2.344 osoby, w tym 200 osób do 18 roku życia. Po raz pierwszy w życiu leczeniem objęto 922 osoby, w tym 138 osób, które nie ukończyły 18 lat. Wśród ogółu osób leczonych mężczyźni stanowili 71%. Największą grupę leczonych (1.329 osób) stanowiły osoby w wieku 30 – 64 lat. Z ogólnej liczby leczonych – 27 osób zostało zobowiązanych do leczenia, a 25 osób leczono przymusowo.

„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające bardzo destrukcyjnie na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu: pobudzającym, halucynogennym oraz o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. Większość charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają zakłócająco na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci. Dopalacze (ang. designer drugs) mogą przyjmować postać kadzidełek, suszu, skrętów, fajek, tabletek (tzw. party pills), proszków w torebkach, znaczków do lizania czy mieszanek aromatycznych. Skład dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie, dlatego nie wiadomo do końca, jakie są następstwa ich stosowania. Jedno jest pewne – skutki dopalaczy są niezwykle poważne.

PAMIĘTAJ!

 • Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!
 • Nie bądź obojętny! Jeśli zauważyłeś, że ktoś wziął dopalacze zadzwoń na infolinię lub pod numer alarmowy 112.

Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego w województwie lubuskim w 2019 r. zatruć, podejrzeń zatruć przy udziale nowych narkotyków stwierdzono u 106 osób. Wskaźnik zatruć w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w woj. lubuskim wyniósł 10,46 (Polska – 5,60) i był to trzeci największy wskaźnik zatruć w kraju po woj. łódzkim i woj. śląskim. W roku 2019 w woj. lubuskim w wyniku zażycia dopalaczami zmarły 2 osoby.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi działalność zapobiegawczą w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Upowszechnia na poziomie ogólnopolskim programy o potwierdzonej skuteczności – programy wczesnej interwencji, programy profilaktyczne i terapeutyczne. Wspiera ponadto działania organizacji pozarządowych kierowane do grup zagrożonych narkomanią i ich rodzin, osób używających narkotyków w sposób szkodliwy i osób uzależnionych.

Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne

801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

 

Punkty pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w woj.lubuskim

W całym kraju ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości finansowane są Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W ramach Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem można uzyskać bezpłatną pomoc:

 • prawną,
 • psychologiczną, psychoterapeutyczną
 • pomoc w wypełnieniu wniosków, umówienie do specjalistów,
 • w zakresie gromadzenia dokumentacji poświadczającej przestępstwo,
 • tłumacza, w tym tłumacza języka migowego w uzyskaniu innych form pomocy,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem – pomoc w nauce
 • dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku,
 • finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • udzielenia czasowego schronienia,
 • dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • bony żywnościowe,
 • bony towarowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

W województwie lubuskim działają następujące punkty:

  CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY: 667 351 095 

 

Wsparcie osób doświadczających przemocy domowej

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Na terenie województwa lubuskiego działają placówki wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Obecnie na terenie naszego województwa w gotowości do zapewnienia schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie są:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  nr telefonu: 957214160
  mail: interwencja@sow.com.pl
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze
  nr telefonu: 68 324-49-00, 68 328-08-63
  mail: tkopd@poczta.onet.pl
 • Dom Samotnej Matki w Żarach
  nr telefonu: 68 374 39 58
  mail: dsm1zary@wp.pl

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy specjalistów przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. e-mail czy telefonicznie.

warto pamiętać o aplikacji Twój Parasol pomagającej dyskretnie kontaktować się z placówkami pomocowymi tak aby sprawca przemocy nie widział. 

https://twojparasol.com/