Superwizje i szkolenia dla pracowników socjalnych

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż LSPS otrzymał grant Wojewody Lubuskiego pn.   Świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego przedstawicielom służb pomocy społecznej świadczącym pomoc klientom i podopiecznym w środowisku lokalnym – w celu udzielenia im wsparcia psychologicznego, niwelowania skutków stresu. W ramach otrzymanych środków zaplanowaliśmy dla pracowników socjalnych  superwizję indywidualną i grupową oraz szkolenia na temat radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Baza placówek pomocowych Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii KBPN zaktualizowało spis poradni odwykowych i punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 

Poniżej prezentujemy link do ogólnopolskiej bazy:

https://www.narkomania.org.pl/baza-placowek/?fbclid=IwAR26b7RiDHTCvSeMEXoAlMYJxCuDCE3kjIoZJ4bxTHqCt07c76qv9e6DOtU

Kampania edukacyjna Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie

 W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie.

Materiały filmowe dostępne są pod następującymi linkami:

 

Poradnia Dziecko w Sieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę znana jako Fundacja Dzieci Niczyje od kilku lat prowadzi edukację na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Zajmuje się pomocą dzieciom, które doświadczyły: cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie, m.in. pornografią, uwodzenia i wykorzystania seksualnego online, innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych. FDDS  Wspiera rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę. Fundacja doradza  profesjonalistom, gdy niebezpieczne sytuacje dotyczą ich uczniów, wychowanków lub klientów udzielając wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz dziecka doświadczającego zagrożeń online

Główne działania w ramach poradni to : stacjonarne i online konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, rodzinne spotkania rozwojowe, grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych, grupy psychoedukacyjne i rozwojowe, szkolenia i warsztaty.

tel.: 22 826 88 62

poradniadws@fdds.pl

 Więcej informacji na stronie:

https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=2#

Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu.

Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. W 2017 roku do nałogowego (codziennego) palenia przyznawała się niemal jedna czwarta Polaków – 24% . Należy pamiętać, że uzależnienie od palenia tytoniu niesie za sobą negatywne i poważne skutki zdrowotne, pogarsza jakość życia, powoduje liczne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe. Dym papierosowy ma również bardzo niekorzystny wpływ na urodę. Dermatolodzy mówią wręcz o „tytoniowej twarzy”. Skóra jest niedotleniona, z czasem cera staje się coraz bladsza i bardziej poszarzała. Dzieje się tak, gdyż zapalenie papierosa powoduje skurcz naczyń krwionośnych skóry utrzymujący się do 90 minut.

W 2019 roku do nałogowego (codziennego) palenia przyznaje się ponad jedna piąta Polaków – 21%. Jest to wynik mniejszy niż w poprzednim badaniu, przeprowadzonym w 2017 roku, wówczas wynosił on 24%.  Tym samym występuje tendencja spadkowa ilości osób palących nałogowo – od 2011 roku w polskim społeczeństwie jest o 10 punktów procentowych mniej palaczy. Badania pokazują, że nałogowymi palaczami częściej są mężczyźni niż kobiety (24% wobec 18%).

Na zaprzestanie palenia nigdy nie jest za późno. Osoby uzależnione od tytoniu po pomoc mogą zgłosić się do lekarza rodzinnego lub specjalistycznych poradni.

Możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy osobom palącym lub poszukującym pomocy dla swoich bliskich oferuje również Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym działająca pod numerami: 801 108 108.

 • Kto może zadzwonić: palacze, ich bliscy oraz wszyscy, którzy chcą porozmawiać o nałogu

 • Kiedy: od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19

 • Jak często: możesz dzwonić wiele razy lub umówić się na termin, w którym konsultant zadzwoni do ciebie

 • Jak długo: to ty określasz, jak długo będzie trwała rozmowa

Czego możesz się dowiedzieć

 • Jak rzucić palenie

 • Jakie są psychologiczne i biologiczne mechanizmy uzależnienia od tytoniu

 • Jak pracować nad motywacją

 • Jakie są indywidualne korzyści wynikające z rzucania palenia

 • Jak głębokie jest twoje uzależnienie

 • Jak zaplanować proces zaprzestania palenia

 • Jakie są metody zaprzestania palenia i która jest najlepsza dla ciebie

 • Jak przebiega proces zaprzestania palenia

 • Jak radzić sobie w trudnych chwilach

 • Gdzie w twojej okolicy znajdziesz poradnie dla osób rzucających palenie

 

Zaproszenie na bezpłatną, ogólnopolską konferencję on-line pt. „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym”.

Konferencja „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym” odbędzie się 26.04.2021 i objęta jest patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Gośćmi specjalnymi będą: minister Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, Prof. Jacek Pyżalski oraz dr Szymon Grzelak.

Celem Konferencji jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji społecznej oraz ocena perspektyw skutecznej pomocy w okresie wychodzenia ze wzmożonych obostrzeń sanitarnych.

Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane tematyką pomocy dzieciom, nauczycielom i rodzicom –  szczególnie samych nauczycieli, a także psychologów, samorządowców, kuratorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz przywrócenia dobrej kondycji po lockdownie.

Harmonogram konferencji:

8.45 – rozpoczęcie, powitanie

9.00 – Jacek Pyżalski – Prof. UAM dr hab. pedagog specjalny – „Kondycja nauczycieli w kontekście pracy zdalnej”

Sesja referatów

9.45 –  Konrad Jerzy Trokowski – nauczyciel ZSK we Włocławku „Kondycja psychiczna nauczyciela i jego uczniów z praktyki czynnego belfra”

10.00 – Kinga Witek – PWSZ Tarnów Przedszkole Publiczne nr 31 „Dzieci w wieku przedszkolnym podczas pandemii. Lęki, nerwice, brak ruchu”

10.15 – Marta Korporowicz – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – „Samookaleczenia. Jak rozmawiać o tym z dziećmi”.

10.30 – Adam Domagała – przewodnik turystyczny – „Zielona szkoła to najlepsza szkoła”

10.45 – Dariusz Jakóbek – historyk, dyrektor XXXIV LO w Łodzi – „Śladami miejsc pamięci – lekcje w terenie”

11.00 – Dariusz Jan Miziołek – PCEN Rzeszów, SP nr 1 w Mrowli, nauczyciel konsultant – „Nie narzekaj – daj sobie szansę i swojemu uczniowi”

11.15 – Anna Piotrowicz – British International School Gdańsk – „Jak wzmacniać poczucie sprawstwa oraz rezyliencję u dzieci w trakcie pandemii”

11.30 – Monika Saj – Fundacja Młodych Liderów – „Świat wirtualny = świat realny. Nowa rzeczywistość oczami nastolatka”

11.45 – Jan Urmański – Stowarzyszenie Trenerów Grup Wsparcia  – „Grupy wsparcia rodziców jako narzędzie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”

12.00 – przerwa

12.15 – Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

12.30 – Szymon Grzelak – dr psychologii, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – „Kondycja psychiczna młodzieży po roku epidemii i metody jej poprawy w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej”

13.15 – pytania do prelegenta

13.30 – test pokonferencyjny dla osób chcących otrzymać certyfikat oraz głosowanie na najciekawszy referat

13.45 – zakończenie i podziękowania

Zaproszenie na konferencję projektu na temat starzenia się społeczeństwa i roli seniorów w gospodarce-SILVER SMEs

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako partner projektu SILVER SMEs*, serdecznie zaprasza na konferencję „Challenges and solutions to cope with ageing in rural Europe: the role of the Silver Economy” („Wyzwania i rozwiązania dotyczące starzejącego się społeczeństwa na obszarach wiejskich w Europie: rola sektora srebrnej gospodarki”), która stanowi podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu.

Konferencja odbędzie się w trybie online 21 kwietnia 2021 roku w godzinach 9:45 – 13:30 (język angielski; możliwe tłumaczenie na hiszpański i francuski). Podczas tego wydarzenia omówione zostaną zmiany demograficzne w Europie, w szczególności na obszarach wiejskich, zaprezentowane zostaną inspirujące inicjatywy oraz pokazane zostanie, jak polityki europejskie i regionalne mogą sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się populacji.

Program spotkania: 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-04-21-SILVER-SMEs-mid-term-conference_DraftAgenda.pdf

REJESTRACJA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxYE-KPi3V5_pNyYL56tLpMkLo43_L7457PYM3O8k-IXZwQ/viewform

*SILVER SMEs to projekt realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE (2018-2021), którego celem jest wspieranie tworzenia polityk regionalnych na obszarach wiejskich i górskich poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie opracowywania innowacyjnych produktów i usług z korzyścią dla seniorów oraz wzrost ich konkurencyjności na obszarach wiejskich poszczególnych regionów.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
 • informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miasta Zielona Góra pod nr 68 45 64 834 i poproś o umówienie na wizytę.

Nieodpłatne porady są udzielane budynku urzędu przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 17.50 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Więcej informacji https://bip.zielonagora.pl/494/Nieodplatna_pomoc_prawna/

I posiedzenie Grupy Roboczej Zdrowie w ramach Projektu DIALOG 2.0

Przedstawiciele LSPS 15.03.2021 roku wzięli udział w pierwszym spotkaniu on-line Grupy  Roboczej Zdrowie w ramach projektu DIALOG 2.0. Moderatorem spotkania był Pan Enrico Triebel z Polsko- Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych.

 Podczas spotkania podsumowano zakończony Projekt DIALOG, realizowany przez Euroregion Sprewa Nysa Bóbr, przedstawiono podejmowane aktualnie działania w tematyce transgranicznej ochrony zdrowia. Omówiono zrealizowany przez IHK Ostbrandenburg  „Polsko – Niemiecki Dzień Gospodarki Zdrowotnej”, założenia Studium n/t utworzenia Polsko – Niemieckiej Akademii Zdrowia (wnioskodawca: Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Zdrowia i Spraw Społecznych) oraz projekt „Zdrowie bez granic” (wnioskodawca: Naemi – Wilke – Stift, Guben). Przedstawiciele Euroregionu  zaprezentowali projekt DIALOG 2.0 –  cele i harmonogram realizacji. Spotkanie było także wprowadzeniem do tematu: prewencja zdrowotna w Niemczech i w Polsce podczas jego trwania  przedstawiono aktualny stan realizacji porozumienia o współpracy w zakresie transgranicznego ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyło koło 50 osób z Polski i Niemiec, które na co dzień zajmują się w swojej pracy ochroną zdrowia.  Uczestnicy  spotkania wyrazili zainteresowanie tworzeniem trwałych struktur współpracy, które ułatwią obywatelom pogranicza dostęp do usług zdrowotnych w kraju sąsiada.

 
 
 
 

Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Według WHO depresja stanowi jedno z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Szacuje się, że zmaga się z nią ok. 350 milionów ludzi na świecie. W samej tylko Polsce problem ten dotyka ok. 1,5 mln osób. Najczęściej diagnozowana jest u osób w kwiecie wieku, tzn. pomiędzy 20 a 40 r.ż. Choroba zwykle rozwija się latami, dyskretnie odbierając radość życia. Nierozpoznana i nieleczona w porę może prowadzić do samobójczej śmierci. Oprócz indywidualnego cierpienia osoby chorej, depresja jest także problemem społecznym, bowiem może prowadzić do rozpadu więzi rodzinnych i relacji z przyjaciółmi, a także niezdolności do pracy zarobkowej. Współczesna medycyna dysponuje skutecznymi metodami jej leczenia, jednak ciągle wiele osób zgłasza się po pomoc dopiero wtedy, kiedy objawy choroby uniemożliwiają im funkcjonowanie. Wynika to z jednej strony ze stereotypów na temat leczenia psychiatrycznego i niewydolnej organizacji opieki psychiatrycznej, ale także przedkładania ponad zdrowiem innych obszarów życia np. pracy. PAMIĘTAJ DEPRESJĘ MOŻNA WYLECZYĆ I WARTO SIĘGAĆ PO POMOC.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Forum Przeciw Depresji

https://forumprzeciwdepresji.pl/