Konferencja „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki”

 

Świetlice_2017_program_04.03.2017r-1-724x1024W dniu 1 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt.: „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki” .

W imieniu organizatorów Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wychowawców świetlic szkolnych, dyrektorów szkół, decydentów lokalnych, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników naukowych, metodyków ds. opieki i wychowania w świetlicach szkolnych zapraszamy do wzięcia udziału.

Szczegółowe i aktualizowane informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://www.zpoir.wpps.uz.zgora.pl/?page_id=574

Wyniki badania osób bezdomnych w województwie lubuskim

new_logo_luwNa stronie Wojewody Lubuskiego ukazał się raport z Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
W woj. lubuskim badanie zostało przeprowadzone we wszystkich gminach przy współpracy m.in.: pracowników socjalnych, policji, straży miejskiej lub gminnej oraz pracowników wielu instytucji i organizacji pozarządowych.
W naszym województwie wg badania znajduje się 886 osób bezdomnych, z tego 745 to mężczyźni, 111 to kobiety oraz 30 dzieci. Osoby te najczęściej przebywają w placówkach t.j. noclegownie, schroniska, ogrzewalnie.
Najwięcej osób bezdomnych przebywa w miastach: w Zielonej Górze 205 osób (23,13% ogółu bezdomnych) i w Gorzowie Wlkp. 181 osób (20,42% ogółu bezdomnych).
Szczegółowy raport z badania dostępny jest na stronie:

Trwa kampania przeciwko przemocy w rodzinie „Wybieram pomoc”

menu5-bg1 marca 2017 r. ruszyła kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc. Kampania prowadzona na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest realizowana w różnych środkach masowego przekazu. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy.

Więcej informacji o kampanii, jak również informacje o sposobach uzyskania pomocy, prawach osób doznających przemocy, obowiązkach służb i instytucji powołanych do prowadzenia działań prewencyjnych, pomocowych wobec ofiar oraz oddziaływań wobec sprawców przemocy można uzyskać na stronach internetowych: www.wybierampomoc.pl,

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

help001Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego to serwis internetowy, który skupia informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie w naszej okolicy, miejscowości i powiecie.

Mapa zawiera informacje o poradach świadczonych przez różne instytucje organizacje pozarządowe, Biura Porad Obywatelskich, Biura Obsługi Interesantów w Sądach, biura poselskie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itd.

Warto sprawdzić gdzie w naszej najbliższej okolicy oferowana jest pomoc prawna:

http://www.mapaporadnictwa.pl/?main=start

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem- dyżury specjalistów.

157-86308W dniach 20-26.02.2017 roku obchodzimy kolejny raz Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to ogólnopolska akcja informacyjna, związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Do akcji przyłączamy się również my- pod numerem tel 796 898 425 przyjmujemy zapisy na konsultacje psychologa, psychoterapeuty i mediatora- specjalistów działających w Lubuskiem Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej.

Poniżej grafik dyżurów policjantów, psychologów i specjalistów z powiatu zielonogórskiego.

http://zgora.lubuska.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/20143,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html

 

rentnerprchen

Podsumowanie działań dla seniorów

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej oraz Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ intensywnie współpracowały  przez ostatnie 7 miesięcy w ramach Centrum Usług Senioralnych powołanego w celu poszerzenia dostępności oferty edukacyjnej, kulturalnej, poradnictwa i usług w zakresie promocji zdrowia dla  zielonogórskich seniorów.

Realizowano działania w 4 blokach tematycznych:

1.„Integracja Seniora”: spotkania w ramach klubu dyskusyjnego, inicjatywy oddolne, integracji seniorów, akcje służące pobudzaniu aktywności społecznej i obywatelskiej

2. „Świadomy Senior”: edukacja i zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu prawa, nowoczesnych technologii itp.

3. „Zdrowy Senior”: zajęcia wzmacniające aktywność fizyczną uczestników

4. Psyche Seniora” zajęcia z zakresu zdrowia psychicznego.

Oferta CUS spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony osób w wieku 60+ z terenu  Zielonej Góry i okolic.

100 zielonogórskich seniorów skorzystało z nowych usług społecznych oraz form samopomocy, rozrywki i edukacji. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat przysługujących im praw i świadczeń, nabyli praktyczne umiejętności korzystania z komputera i internetu poprzez udział w kursie komputerowym, pozyskali praktyczne umiejętności zarządzania finansami dzięki udziałowi w warsztatach i spotkaniach z prawnikiem , określili i  rozwiązywali  problemy natury psychologicznej poprzez indywidualne spotkania z psychoterapeutą i terapeutą uzależnień,  podnosili swoje umiejętności pedagogiczne w kontaktach z wnukami, poszerzyli swój poziom wiedzy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,  zapoznali się z różnymi formami aktywności fizycznej w tym poranna gimnastyka, marsze nordyckie, gimnastyka w wodzie,   rozwinęli swoje umiejętności społeczne  poprzez udział w klubie dyskusyjnym, wyjścia do kina, teatru, spotkania z lokalnymi liderami, uczestniczyli  w Tygodniu Seniora oraz Winobraniowym Turnieju Tenisowym.

 

Dziecinstwo-nie-boli_newsline

Dzieciństwo nie boli

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, powstał  Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Współautorami publikacji są: dr Anita Kucharska – Dziedzic odpowiedzialna za opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego oraz prof. dr hab. Zbigniew Izdebski sprawujący nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

Poradnik do pobrania pod adresem:

http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

16142921_1184242451622780_8652901147523597595_n

Zaproszenie na konsultacje Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Do końca stycznia trwają konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – to bardzo ważny dokument w kontekście przyszłości relacji na linii państwo – organizacje pozarządowe w Polsce. Przedstawiciele Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz Zielonogórskiej Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na  spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Spotkanie odbędzie się w piątek, 20 stycznia o godz. 16.30, sala klubu PRO LIBRIS w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9.

więcej informacji :

https://www.facebook.com/events/1865844943699718/

Posiedzenie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w siedzibie LSPS

radaDziś w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się kolejne posiedzenie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W trakcie posiedzenia członkowie ZRDPP zapoznali się z projektem uchwały w sprawie roli  i zasad powoływania członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Zielona Góra a także sposobem wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra. W spotkaniu ZRDPP uczestniczył przedstawiciel Zielonogórskiego Związku Organizacji Pozarządowych, z którym rozmawiano na temat sposobu i zasad finansowania organizacji pozarządowych z terenu „nowej” Zielonej Góry. Członkowie Rady rozmawiali również  na temat nieodpłatnego udostępnienia miejsc do plakatowania na słupach kulturalnych ngo organizującym imprezy miejskie oraz możliwości  nieodpłatnego udostępniania przestrzeni publicznej ngo organizującym imprezy na deptaku czy na miejskich placach.