Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem- dyżury specjalistów.

157-86308W dniach 20-26.02.2017 roku obchodzimy kolejny raz Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to ogólnopolska akcja informacyjna, związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Do akcji przyłączamy się również my- pod numerem tel 796 898 425 przyjmujemy zapisy na konsultacje psychologa, psychoterapeuty i mediatora- specjalistów działających w Lubuskiem Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej.

Poniżej grafik dyżurów policjantów, psychologów i specjalistów z powiatu zielonogórskiego.

http://zgora.lubuska.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/20143,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html

 

rentnerprchen

Podsumowanie działań dla seniorów

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej oraz Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ intensywnie współpracowały  przez ostatnie 7 miesięcy w ramach Centrum Usług Senioralnych powołanego w celu poszerzenia dostępności oferty edukacyjnej, kulturalnej, poradnictwa i usług w zakresie promocji zdrowia dla  zielonogórskich seniorów.

Realizowano działania w 4 blokach tematycznych:

1.„Integracja Seniora”: spotkania w ramach klubu dyskusyjnego, inicjatywy oddolne, integracji seniorów, akcje służące pobudzaniu aktywności społecznej i obywatelskiej

2. „Świadomy Senior”: edukacja i zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu prawa, nowoczesnych technologii itp.

3. „Zdrowy Senior”: zajęcia wzmacniające aktywność fizyczną uczestników

4. Psyche Seniora” zajęcia z zakresu zdrowia psychicznego.

Oferta CUS spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony osób w wieku 60+ z terenu  Zielonej Góry i okolic.

100 zielonogórskich seniorów skorzystało z nowych usług społecznych oraz form samopomocy, rozrywki i edukacji. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat przysługujących im praw i świadczeń, nabyli praktyczne umiejętności korzystania z komputera i internetu poprzez udział w kursie komputerowym, pozyskali praktyczne umiejętności zarządzania finansami dzięki udziałowi w warsztatach i spotkaniach z prawnikiem , określili i  rozwiązywali  problemy natury psychologicznej poprzez indywidualne spotkania z psychoterapeutą i terapeutą uzależnień,  podnosili swoje umiejętności pedagogiczne w kontaktach z wnukami, poszerzyli swój poziom wiedzy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,  zapoznali się z różnymi formami aktywności fizycznej w tym poranna gimnastyka, marsze nordyckie, gimnastyka w wodzie,   rozwinęli swoje umiejętności społeczne  poprzez udział w klubie dyskusyjnym, wyjścia do kina, teatru, spotkania z lokalnymi liderami, uczestniczyli  w Tygodniu Seniora oraz Winobraniowym Turnieju Tenisowym.

 

Dziecinstwo-nie-boli_newsline

Dzieciństwo nie boli

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, powstał  Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Współautorami publikacji są: dr Anita Kucharska – Dziedzic odpowiedzialna za opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego oraz prof. dr hab. Zbigniew Izdebski sprawujący nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

Poradnik do pobrania pod adresem:

http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

16142921_1184242451622780_8652901147523597595_n

Zaproszenie na konsultacje Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Do końca stycznia trwają konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – to bardzo ważny dokument w kontekście przyszłości relacji na linii państwo – organizacje pozarządowe w Polsce. Przedstawiciele Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz Zielonogórskiej Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na  spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Spotkanie odbędzie się w piątek, 20 stycznia o godz. 16.30, sala klubu PRO LIBRIS w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9.

więcej informacji :

https://www.facebook.com/events/1865844943699718/

Posiedzenie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w siedzibie LSPS

radaDziś w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się kolejne posiedzenie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W trakcie posiedzenia członkowie ZRDPP zapoznali się z projektem uchwały w sprawie roli  i zasad powoływania członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Zielona Góra a także sposobem wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra. W spotkaniu ZRDPP uczestniczył przedstawiciel Zielonogórskiego Związku Organizacji Pozarządowych, z którym rozmawiano na temat sposobu i zasad finansowania organizacji pozarządowych z terenu „nowej” Zielonej Góry. Członkowie Rady rozmawiali również  na temat nieodpłatnego udostępnienia miejsc do plakatowania na słupach kulturalnych ngo organizującym imprezy miejskie oraz możliwości  nieodpłatnego udostępniania przestrzeni publicznej ngo organizującym imprezy na deptaku czy na miejskich placach.

Uruchamiamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla osób zażywających substancje psychoaktywne

my-footprint-1630260-640x360Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej  zaprasza do skorzystania z oferty terapeutycznej.

JEŚLI :

  • MASZ ZA SOBĄ PIERWSZY KONTAKT Z NARKOTYKAMI
  • NIE WIESZ JAK ROZPOCZĄĆ LECZENIE
  • CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZYM RÓŻNI SIĘ RYZYKOWNE ZAŻYWANIE OD UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • CHCESZ ROZPOZNAĆ OSOBISTĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ
  • CHCESZ PRZYGOTOWAĆ MAPĘ PROBLEMÓW I DROGĘ WYJŚCIA Z NICH
  • PRAGNIESZ NAUCZYĆ SIĘ RADZIĆ Z TRUDNYMI EMOCJAMI „NA TRZEŹWO”

ZAPRASZAMY CIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE I WEEKENDOWE WARSZTATY.

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:

796 898 425, 68 444 87 73,  lub drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl

Oferta dla  mieszkańców powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego

 Program jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego –  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Lubuskie warte zachodu (2)

poziome

poziome

Ostatnie wolne miejsca na zajęcia komputerowe dla osób wieku 60+

mouse-1243526-640x480Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej oraz Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ w ramach projektu „Seniorzy działają” zapraszają na BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW:

  • Komputer dla początkujących i zaawansowanych
  • Zajęcia z nowych technologii (skype, komunikatory, FB)
  • Zakupy przez internet, przelewy on-line, konto bankowe, telefon komórkowy do zadań specjalnych.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zostały ostatnie wolne miejsca.

 Zapisy pod numerem telefonu:

722 36 36 25 lub 796 898 425,

Oferta dla mieszkańców Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego w wieku 60+

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

asos

girl-with-smart-phone-1616794-639x426

Zapisy do grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych

Jak co roku we wrześniu uruchamiamy nabór do grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, zakupów etc.
Udział w grupie jest bezpłatny. Zajęcia prowadzi terapeutka uzależnień Patrycja Maliszewska.
Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorek od godz.16.30 w siedzibie LSPS przy ul.Drzewnej 13, pokój nr 2.
Termin spotkania: 20 września godz.16.30.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 796 898 425 lub drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl

Oferta bezpłatnych zajęć dla osób w wieku 60+

rentnerprchenLubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej oraz Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ zapraszają do udziału  w projekcie „Seniorzy działają” finansowanego ze środków Programu Rządowego  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dla mieszkańców Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego w ramach Centrum Usług Senioralnych przygotowaliśmy:

–  wyjścia do kina, teatru, filharmonii, na basen, spacery z kijkami,

-zajęcia gimnastyczne i sportowe

-spotkania z ciekawymi ludźmi,  klub dyskusyjny, prelekcje

–  kursy komputerowe, szkolenia z nowych technologii

-pogadanki z prawnikiem, specjalistami z zakresu bankowości, finansów, praw konsumenta, świadczeń ZUS i PFRON, prawa spadkowego

– dyżury terapeuty, warsztaty z zakresu komunikacji i poprawy relacji z bliskimi

   -atrakcje w ramach Tygodnia Seniora i Winobraniowego Turnieju Tenisowego

informacje i zapisy:

tel. 722 36 36 25, 68 444 87 73, lub drogą e-mail:  biuro@ fundacja50plus.pl, biuro@lsps.org.pl , ul. Drzewna 13 (wejście od ul.Sowińskiego)