Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych

7733_ZRDPP (1)Serdecznie zapraszamy na  Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych jako miejsce dyskusji zielonogórskich organizacji pozarządowych na temat kilku ważnych kwestii nad którymi pracowali członkowie Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tematem spotkania będzie tworzenie Inkubatora organizacji pozarządowych oraz prace nad budżetem obywatelskim.

Zapraszamy  26.10.2017 r., do  sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowej informacje na stronie:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1495/6486/Zaproszenie_na_konferencje/#

 

 

Bezpłatne porady mediatorów z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

MTU4eDExOSFjcm9w,plakat-miedzynarodowy-tydzien-mediacji-i-tydzien-mediacji-2017Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Mediacji  w dniach 16-20 października Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje bezpłatne dyżury i konsultacje mediatorów.  W budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji 2017 Plac Słowiański nr 6, sala nr 35 (II piętro) osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad mediacyjnych. Więcej informacji na stronie Sądu Okręgowego pod adresem:

http://www.zielona-gora.so.gov.pl/?mod=191&ins=1&page=1&id=416

Mamy wolne miejsca w ramach konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

19961383_1959694920981202_5261821992561938455_n Mamy jeszcze wolne miejsca w ramach nieodpłatnych konsultacji psychiatrycznych, psychologicznych i terapii grupowej do dorosłych osób mieszkańców Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zmagających się z problemami psychicznymi, cierpiących na depresję i zaburzenia psychiczne oraz rodzin tych osób.
Dla osób z problemami psychicznymi oferujemy:
• konsultacje psychiatryczne
• możliwość udziału w terapii grupowej
• indywidualne sesje terapeutyczne z psychologiem i psychoterapeutą
Dla członków rodzin osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi proponujemy:
• uczestnictwo w grupie wsparcia z terapeutą
• indywidualne konsultacje terapeutyczne z psychologiem i psychoterapeutą
• konsultacje lekarza psychiatry

WAŻNE ! Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub bycie rodzicem/opiekunem osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi z orzeczoną niepełnosprawnością

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 662 070 336

Zagrożenie dopalaczami w województwie lubuskim.

depositphotos_31614637-stock-illustration-exclamation-markOto podsumowanie informacje na temat zagrożenia dopalaczami w naszym województwie. Co cztery tygodnie produkowany jest nowy dopalacz. Często 50 a nawet 300 razy silniejszy niż jego poprzednik. Przypomnijmy, że najmłodsza osoba, która zatruła się dopalaczami w województwie lubuskim miała 12 lat, najstarsza – 42 lata – tak wynika z przerażających statystyk lubuskiego sanepidu. Przez cały 2014 rok odnotowano w Lubuskiem jedynie 45 przypadków zatruć dopalaczami. W 2015 roku było ich aż 426.

Jeśli chodzi o województwo lubuskie, problem związany z dopalaczami jest bardzo poważny. W 2015 nasze województwo było na drugim miejscu w kraju pod względem ilości podejrzeń zatruć dopalaczami w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców – mieliśmy aż 426 przypadków zatruć (w samym tylko lipcu 118). Dane przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wskazują, że w Lubuskiem podejrzeń o tego typu zatrucia było dwa razy więcej, niż w wskazuje na to średnia krajowa. Gorzej było tylko w Łódzkiem.

Więcej informacji na stronie:

http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/dopalacze-w-lubuskiem-to-problem-biora-najmlodsi-statystyki,4266613,artgal,t,id,tm.ht

Strona informacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat dopalaczy:

http://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze#co-to-sa-dopalacze

Zaproszenie do współtworzenia projektu Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” Urząd Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do aktywnego udziału we współtworzeniu ww. dokumentu.logo_zielona

Szczegóły na temat zasad przesyłania uwag poniżej:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1495/6410/Zaproszenie_do_wspoltworzenia_projektu_Programu_wspolpracy_Miasta_Zielona_Gora_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_rok_2018/#

Ruszyły zapisy na 14. Ogólnopolską Konferencję „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”,

14711455_10154628445004042_82907070895919240_o-700x46714. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” odbędzie się 23-24 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę- wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje. Konferencja to największe w Polsce, coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Zapraszamy do udziału.

http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/#rejestracja

 

 

Zaproszenie na spotkanie robocze w Zielonej Górze dotyczące konsultacji społecznych zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin i osób niepełnosprawnych

Konferencja-w-gorzowie-prevKonsultacje w Zielonej Górze odbędą się 08 września 2017 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Parasol” przy ul.Mieszka I 2-4.

Program „Za życiem” to kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Obejmuje m.in. zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także specjalistyczne poradnictwo i pomoc asystentów rodziny. Konsultacje społeczne dotyczyć będą  projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,  Konsultacje społeczne będą miały na celu wypracowanie najlepszych praktyk i wprowadzenie ich jako zmian do ustaw.

Poniżej link do programu konsultacji oraz strony projektu:

http://zazyciem.mrpips.gov.pl/user/files/Konsultacje-plus-Program-spotkania-8-09-2017.pdf

 

http://zazyciem.mrpips.gov.pl/#page-top

 

 

Uruchamiamy nabór do projektu wsparcia dla osób z problemami psychicznymi

godrevy2Z radością informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację projektu „Do przodu- program wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” współfinansowanego przez Zarząd Województwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób mieszkańców Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zmagających się z problemami psychicznymi, ciepiących na depresję i zaburzenia psychiczne oraz rodzin tych osób.

W ramach projektu dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oferujemy:

  • konsultacje psychiatryczne
  • możliwość udziału w terapii grupowej
  • indywidualne sesje terapeutyczne z psychologiem i psychoterapeutą

Dla członków rodzin osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zaplanowaliśmy:

  • uczestnictwo w grupie wsparcia z terapeutą
  • indywidualne konsultacje terapeutyczne z psychologiem i psychoterapeutą
  • konsultacje lekarza psychiatry

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub bycie rodzicem/opiekunem osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi z orzeczoną niepełnosprawnością.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 662 070 336

19143238_1566666166685702_1540855873850485614_o

Przedstawiciele LSPS z wizytą studyjną w Grecji

 W ramach udziału w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”  przedstawiciele Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej gościli jako członkowie Programu Mobilności Ponadnarodowej w siedzibie organizacji Mediaterranea w Salonikach. Podczas 5 dniowego pobytu nasi gospodarze prezentowali nam swoje osiągnięcia w zakresie pracy i kształcenia pozaformalnego młodzieży, omówili jak wygląda kondycja ngo w Grecji, w jaki sposób organizacje są finansowane, przedstawili możliwości współpracy w ramach programów ponadnarodowych pomiędzy naszymi organizacjami. Odwiedziliśmy także jedną z największych organizacji w kraju Y.M.C.A Thessaloniki. http://www.snf.org/en/grants/grantees/y/ymca-thessaloniki/program-support-equipment/

Więcej o organizacji nas goszczącej pod adresem: https://www.facebook.com/mediaterranea/

Reintegracja_large

Rusza kolejna edycja konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”

Konkurs, skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.

Celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych.

Więcej informacji na stronie:

http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Inauguracja-Kampanii-spolecznej-LUBUSKI-WLACZNIK.-Lider-Biznesu-Spolecznego