Seniorzy działają

rentnerprchenSeniorzy działają.

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej oraz Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ w okresie od lipca 2016 do grudnia 2016 realizowały w partnerstwie projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt zakładał stworzenie Centrum Usług Senioralnych jako miejsca spotkań i i integracji osób w wieku 60+ z Zielonej Góry i okolic. Dzięki zaplanowanym działaniom  poszerzono dostępność oferty edukacyjnej, kulturalnej, poradnictwa i usług w zakresie promocji zdrowia dla  zielonogórskich seniorów.

Aktywności w projekcie realizowano w 4 blokach tematycznych:

1.„Integracja Seniora”: spotkania w ramach klubu dyskusyjnego, inicjatywy oddolne, integracji seniorów, akcje służące pobudzaniu aktywności społecznej i obywatelskiej (spotkania z lokalnymi liderami, klub dyskusyjny, wyjścia do kina, teatru, filharmonii)

2. „Świadomy Senior”: edukacja i zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu prawa, nowoczesnych technologii itp.(kurs komputerowy, warsztaty z prawa spadkowego, praw konsumenta, świadczeń rentowych, dofinansowania do leków itd)

3. „Zdrowy Senior”: zajęcia wzmacniające aktywność fizyczną uczestników (zajęcia ruchowe, gimnastyka, wyjścia na basen)

4. Psyche Seniora” zajęcia z zakresu zdrowia psychicznego (spotkania z psychoterapeutą, dyżury terapeuty uzależnień, warsztaty z zakresu komunikacji)

 

Comments Closed