L3 Lubuskie Centrum Trzeciego Sektora

L3

Odbiorcy projektu: 100 organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego

Czas trwania: 01.01.2012- 31.12.2014

Wszelkie informacje na temat możliwości wsparcia szkoleniowego i doradczego dla fundacji i stowarzyszeń znajdą Państwo w naszej siedzibie: ul. Drzewna 13, Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Comments Closed