Konkurs Młodzież przeciw uzależnieniom- realizowany od 1999r.

W 1999 r zorganizowano po raz pierwszy konkurs pod hasłem „ Młodzież przeciw uzależnieniom”. Przy współpracy Starosty powiatu zielonogórskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Zielona Góra pod honorowym patronatem Marszałka Województwa ogłosiliśmy konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno – wychowawczych . Celem  konkursu jest zwiększenie aktywności w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom, wzbogacenie metod i środków i form oddziaływania przeciwuzależnienioweg oraz kształtowanie prawidłowych, społecznie akceptowanych postaw dzieci i młodzieży i promocja zdrowego stylu życia. Konkurs organizowany jest co roku.

W 2011r. zorganizowany jego XVI edycję i rozszerzono formę wyrazu o dzieła literackie. Dodatkowo konkurs został wzbogacony o element edukacyjny. W każdej szkole, która zgłosiła swój udział w w projekcie realizowane były warsztaty z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień. W sumie w roku 2011 udało nam się dotrzeć z warsztatami do 6 placówek w których łącznie udział wzięło 292 osób.

Finał programu w 2011r odbył się w Domu Kultury „Nowita” na ul. II Armii w Zielonej Górze\

W roku 2011 program współfinansowany był przez biuro pełnomocnika prezydenta miasta Zielona Góra ds. profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Comments Closed