Pomóżmy dzieciom

Okres realizacji: 1999- 2001

Miejsce realizacji: powiat zielonogórski

Utworzono: 10 świetlic profilaktyczno-terapeutycznych

W świetlicach realizowano zadania w zakresie:

  • wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
  • uczenia umiejętności życia w grupie,
  • stymulowania rozwoju osobistego,
  •  rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci,
  • promocji alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
  • zapewnienia opieki wychowawczej,
  • dożywiania i osłony socjalnej.

Za powyższy program zajęliśmy w 2001 roku I pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Liga Inicjatyw Społecznych. Za ten program otrzymaliśmy także List Gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Sejmowy oraz nagrodę w wysokości 10 tys. euro, którą  w całości przeznaczono na wypoczynek dzieci.

Comments Closed