50 + uczą się i już!

Odbiorcy projektu: 40 osób, które ukończyły 50 rok życia, a pozostają bez pracy lub są emerytami/rencistami.

Czas trwania: od stycznia do października 2009r.
W ramach projektu zorganizowano następujące kursy:

  • kurs komputerowy dla początkujących,
  • nauka języka angielskiego,
  • kurs opiekun dziecięcy.

Comments Closed