Zapisy do nowych grup terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

W ramach realizacji programu  finansowanego ze środków Zarządu Województwa Lubuskiego ogłaszamy nabór do grup terapeutycznych:

  • Dla osób z problemem alkoholowym – grupa ma na celu wsparcie w utrzymywaniu abstynencji, nabycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, sposobów poprawy codziennego funkcjonowania i radzenia sobie „na trzeźwo”.
  • Dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym – grupa ma na celu zdobycie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania w otoczeniu osób uzależnionych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wypracowanie zasad dbania o siebie i budowania bezpiecznych kontaktów z uzależnionym członkiem rodziny

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:

 68 444 87 73 ,  796 898 425 lub drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl

Spotkania grup będą realizowane raz w tygodniu. Oferta skierowana jest do mieszkańców Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego i nowosolskiego

Zapraszamy. Gwarantujemy anonimowość.

Comments Closed