Aktywość i Wiedza

Odbiorcy: bezrobotni mieszkańcy Zielonej Góry i powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego oraz krośnieńskiego w wieku 25-64 lata,

Czas trwania: 1 styczeń 2012- 31 grudzień 2012r.

W ramach projektu objęliśmy kompleksowym wsparciem szkoleniowy i doradczym 40 osób bezrobotnych oraz grupę 10 młodych osób chcących działać w ramach wolontariatu. Zorganizowaliśmy 5 szkoleń:

  • spedytor,
  • pracownik ochrony mienia i osób,
  • asystent rachunkowości,
  • aktywna socjoterapia,
  • dogoterapia.

Każdy uczestnik otrzymał zindywidualizowane wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy oraz opiekuna wolontariatu.

plakat

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Comments Closed