Archiwum kategorii: Uncategorized

Dyżury specjalistów

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS w Zielonej Górze oferuje bezpłatne wsparcie i poradnictwo psychologów, prawników, psychoterapeutów i terapeutów uzależnień.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 68 327 05 18

i na stronie: 

http://probal.zielonagora.pl/?fbclid=IwAR0Y88oq4UtWLyWTXARE3OO26Vla9Y3SH1UjJRV7GXLF13ywMvKPn68AZfM#

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS w Zielonej Górze  

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest: „Tytoń i zdrowie płuc”.

Światowa Organizacja Zdrowia przypomina, jak tytoń zagraża zdrowiu płuc ludzi na całym świecie, powodując:

 • raka płuc. Palenie tytoniu jest główną przyczyną raka płuc, odpowiedzialną za ponad dwie trzecie zgonów na całym świecie. Narażenie na dym w domu lub w miejscu pracy zwiększa ryzyko raka płuc. Rzucenie palenia może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc: po 10 latach od rzucenia palenia ryzyko raka płuc spada o około połowę w porównaniu z paleniem;
 • przewlekłe choroby układu oddechowego. Palenie tytoniu jest główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), stanu, w którym gromadzenie się śluzu wypełnionego ropą w płucach powoduje bolesny kaszel i bolesne trudności w oddychaniu. Ryzyko rozwoju POChP jest szczególnie wysokie wśród osób, które zaczynają palić w młodym wieku, ponieważ dym tytoniowy znacznie spowalnia rozwój płuc. Tytoń zaostrza również astmę, która ogranicza aktywność i przyczynia się do niepełnosprawności. Wczesne zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszym sposobem na spowolnienie postępu POChP i poprawę objawów astmy;
 • przez całe życie. Niemowlęta narażone wewnątrzmacicznie na toksyny dymu tytoniowego, poprzez palenie przez matkę lub narażenie matki na bierne palenie, często doświadczają zmniejszonego wzrostu i funkcji płuc. Małe dzieci narażone na bierne palenie są narażone na ryzyko wystąpienia i zaostrzenia astmy, zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli oraz częstych infekcji dolnych dróg oddechowych.
  Według danych WHO szacuje się, że 165 000 dzieci na świecie umiera przed 5 rokiem życia z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych spowodowanych biernym paleniem. Ci, którzy żyją w dorosłości, nadal cierpią na konsekwencje zdrowotne narażenia na dym z drugiej ręki, ponieważ częste infekcje dolnych dróg oddechowych we wczesnym dzieciństwie znacznie zwiększają ryzyko rozwoju POChP w wieku dorosłym.
 • gruźlicę, która uszkadza płuca i zmniejsza czynność płuc, co dodatkowo pogarsza palenie tytoniu. Składniki chemiczne dymu tytoniowego mogą wywoływać utajone infekcje gruźlicy, na które zaraża się około jednej czwartej wszystkich ludzi. Aktywna gruźlica, połączona ze szkodliwym wpływem palenia tytoniu na zdrowie płuc, znacznie zwiększa ryzyko niepełnosprawności i śmierci z powodu niewydolności oddechowej;
 • zanieczyszczenie powietrza. Dym tytoniowy jest bardzo niebezpieczną formą zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach: zawiera ponad 7 000 chemikaliów, z których ok. 70 powoduje raka. Chociaż dym może być niewidoczny i bezwonny, może pozostawać w powietrzu przez pięć godzin, zwiększając ryzyko raka płuc, przewlekłej choroby układu oddechowego i zmniejszonej czynność płuc.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) realizowany jest przez NFZ w woj. lubuskim.

Program adresowany jest do osób, które mają powyżej 18 lat i palą papierosy. 
Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.

Więcej informacji na stronie: http://jakrzucicpalenie.pl/krok-1/

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 801 108 108.

 

Jak przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci- edukacja najmłodszych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę promuje projekt GADKI- czyli jak uczyć najmłodszych  zasad bezpieczeństwa, tak aby przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Aż 7% dzieci w Polsce doświadczyło co najmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego . Najczęściej sprawcami są osoby z bliskiego otoczenia dziecka – takie, które dzieci znają i którym ufają. Apelujemy, by uczyć dzieci 5 podstawowych zasad – GADKI – które mogą zwiększyć bezpieczeństwo dziecka i zapobiec skrzywdzeniu.

GADKI to akronim 5 wskazówek, które dorośli powinni przekazać dziecku w ramach profilaktyki wykorzystania seksualnego. GADKI pokazują, że edukacja dzieci na temat zagrożeń nie musi być trudna. GADKI to narzędzie pomagające dorosłym w prowadzeniu codziennych rozmów nawet z najmłodszymi dziećmi.

 Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci mają nad nimi zdecydowaną przewagę: są dorośli, stosują mechanizmy manipulacji. Nie jesteśmy jednak wobec tego całkowicie bezradni. Możemy dać dzieciom więcej siły w kontakcie z zagrożeniami. Warto sięgnąć po narzędzia, które ułatwiają edukację dzieci zmniejszającą ryzyko wykorzystania seksualnego. Takim właśnie narzędziem są GADKI – to 5 podstawowych zasad, których przestrzeganie może ochronić dziecko i zapobiec trudnym sytuacjom związanym m.in. z wykorzystywaniem dziecka – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  

 – Zasady GADKI powinno znać każde dziecko. Wiele dzieci nigdy nie usłyszało, że nie zawsze muszą być posłuszne dorosłemu. Dzieci bardzo poważnie traktują najczęstszy sposób manipulacji sprawcy i jego instrukcję: nie mów nikomu. Nie wiedzą, że nie ma takiego sekretu, o którym nie można powiedzieć, jeśli niepokoi i martwi. Sprawcom jest łatwiej skrzywdzić dzieci, które nie czują własnych granic i takie, którym brakuje wiedzy o intymnych częściach ciała – jak je nazywać i że one są objęte szczególną ochroną. Chcemy, żeby dostęp do takiej podstawowej wiedzy miały wszystkie dzieci i żeby utrwalały zasady GADKI tak samo często, jak reguły przechodzenia przez jezdnię – mówi Marta Skierkowska, psycholożka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

GADKI wyznaczają kierunki rozmowy na temat kilku prostych zasad, które mogą ochronić dziecko przed wykorzystywaniem. Dzieci dowiadują się z nich, że to one decydują o swoim ciele, mają prawo, żeby na coś się nie zgodzić, a gdy są zaniepokojone lub zmartwione, powinny szukać pomocy. Każda z liter wchodzących w skład słowa GADKI odnosi się wskazówki, która pomaga dziecku uniknąć niebezpieczeństwa:

G – gdy mówisz „nie”, to znaczny „nie”

A – alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy

D – dobrze zrobisz mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją

K – koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy tylko do Ciebie

I – intymne części ciała są szczególnie chronione

Rozmowy na tematy związane z wykorzystywaniem seksualnym bywają dla rodziców stresującym przeżyciem. Obawiają się, czy to dla dziecka nie za wcześnie lub że będą musieli używać słów „seks” i „pedofil”. Tymczasem GADKI to proste rozmowy przedstawiające podstawowe zasady bezpieczeństwa w sposób przystępny dla dziecka i dostosowany do jego możliwości rozwojowych.

Konferencja „Alkohol a przemoc w rodzinie”

Zapraszamy na konferencję pn. „Alkohol a przemoc w rodzinie” organizowaną przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, która odbędzie się w dniu  10 kwietnia 2019 r. w auli Urzędu Miasta Zielona Góra przy ulicy  Długiej 13. Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Miasta Zielona Góra pan Janusz Kubicki oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan Krzysztof Brzózka.
Uczestnicy i zaproszeni goście zostaną przywitani przez kierownika Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom panią Lucynę Poźniak. Część dydaktyczną otworzy wykład pani Kamilli Obuchowskiej z Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA pt. „Specyfika funkcjonowania osoby doznającej przemocy  w rodzinie. Dlaczego ofiary przemocy pozostają w krzywdzących je związkach? Mechanizmy przemocy i ich wpływ na ofiary.” Kolejna prelekcja pt. „Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty na wybranych przykładach” zostanie wygłoszona przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Marlenę Narewską, która od wielu lat zajmuje się tą problematyką. Wykład pani Alicji Czeszyk, z-cy Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pod  tytułem „Spotkanie ze sprawcą przemocy – perspektywa programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” zaprezentuje drugą stronę problemu – jak postępować z tymi, którzy krzywdzą. „Standardy pomocy dzieciom krzywdzonym na przykładzie działań Centrum Pomocy Dzieciom” przedstawi pani Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” z Głogowa .
Konferencję zakończy wykład pani Anity Kucharskiej-Dziedzic, prezeski Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA „Pomoc kobietom i dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem i wynikającą z niego przemocą na terenie Zielonej Góry”.
 

Zakończenie kadencji Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

21 lutego odbyło się uroczyste zakończenie kadencji Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada powołana została 14 marca 2016 r.  Jej głównym zadaniem było opiniowanie projektów uchwał dotyczących pożytku publicznego.  W ciągu trzech lat odbyły się 34 posiedzenia ZRDPP i niemal drugie tyle posiedzeń prezydium. Zaopiniowano 73 projekty uchwał, organizowano spotkania z zielonogórskimi organizacjami i przedstawicielami organizacji parasolowych z Poznania, Wrocławia i Warszawy,   przygotowano analizę potrzeb i ocenę współpracy organizacji pozarządowych z miastem Zielona Góra, współorganizowano Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych, przygotowano założenia utworzenia Inkubatora Organizacji Pozarządowych dla miejskich ngo.  Z ramienia LSPS w pracach ZRDPP uczestniczyła Patrycja Maliszewska.  

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 18 -24 lutego 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest
zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać
z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez kuratorów sądowych i asystentów
sędziów, którzy będą pełnić dyżury.

Poniżej terminarz dyżurów.

https://www.zielona-gora.so.gov.pl/0056L/data/download/2061_OA_600_1_19_Tydzien_pomocy_2019_dyzury_18_02_2019.pdf

 

Bądź bezpieczny na ferie

14 stycznia 2019 r. rozpoczynają się w województwie lubuskim  ferie zimowe. Podczas zimowego odpoczynku należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.Na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/ na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

Jeśli wybieracie się w góry warto zajrzeć ma stronę GOPR http://www.gopr.org/poradnik/na-stoku

A jeśli jedziecie za granice skorzystajcie z porad Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://polakzagranica.msz.gov.pl/

Udanego wypoczynku !!

Wesołych Świąt !

5c19195705956_o_full

 

 

 

 

 

Wszystkim naszym klientom i sympatykom życzymy:

 • spokoju
 • radości
 • miłości
 • spełnienia marzeń
 • zasłużonego odpoczynku
 • pomyślności w Nowym Roku

Zarząd LSPS