Sektor trzeci mocny w sieci

Logo_LSPS_kolor

Zapraszamy  lubuskie organizacje pozarządowe działające w obszarze wsparcia dla seniorów do udziału w projekcie: „Sektor trzeci mocny w sieci”.

Aktualnie realizujemy pionierski projekt z obszaru wsparcia III sektora pn. „Sektor trzeci mocny w sieci”. Celem projektu jest m.in. stworzenie Lubuskiej Srebrnej Sieci skupiającej organizacje działające w na rzecz seniorów. Głównym zadaniem sieci jest integracja, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań między organizacjami seniorskimi.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Piknik integracyjny dla członków sieci
2. Dni Otwartych Drzwi Sieci
3. Survivalowe gry terenowe czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
4. Szkolenia dla członków sieci z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, zarządzania projektami ngo, strategii zarządzania kadrą w organizacji pozarządowej czy animowania współpracy z biznesem i administracja publiczną.

Dla członków sieci oferujemy nieograniczone i bezpłatne doradztwo:
Księgowej – doradztwo z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyodrębnionej księgowości w projektach, ustalania wyniku finansowego, prowadzenia działalności odpłatnej
Prawnika – doradztwo z zakresu wprowadzania zmian do dokumentów rejestrowych, zmian w statucie i wszelkich konsultacji dot. zagadnień prawnych w III sektorze.
Eksperta od pozyskiwania funduszy – doradztwo z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji na działalność organizacji, obowiązków wynikających z realizacji zadań ze środków publicznych
 Doradztwo elastyczne – dopasowane do potrzeb organizacji, (m.in. tworzenie stron www, ulotek i materiałów promocyjnych).

W ramach Mobilnego Centrum Sieci będzie można korzystać ze sprzętu biurowego, pomocy specjalistów w przygotowywaniu pism urzędowych, w kontakcie z urzędami, pozyskiwaniu partnerów do wspólnych inicjatyw i rozwiązywaniu bieżących problemów organizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

logo_efs_kapital_ludzkiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

Comments Closed