Szkolenia Pomagają Pomagającym

Odbiorcy projektu:  Osoby z terenu województwa lubuskiego, zatrudnione w sferze pomagania tj. min. psycholodzy, terapeuci, strażnicy miejscy, pedagodzy, nauczyciele.

Czas realizacji: od marca 2010 r. do stycznia 2011 r.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia  z zakresu rozwoju warsztatu pracy i wspomagania kompetencji zawodowych osób pomagających:

  • Zasady pracy z osobami rodzinami osób uzależnionych,
  •  Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży,
  •  Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą,
  •   Sytuacje kryzysowe w rodzinach,
  •   Trening zastępowania agresji (TZA),
  •   Analiza transakcyjna w pracy z klientem,
  •   Standardy i procedury przeciwdziałania przemocy,
  •   Rozpoznawanie objawów zaburzeń u dzieci z FASD,
  •   Rodzinna opieka zastępcza – standardy i problematyka,
  •   Jak pomóc pomagającym – program wsparcia dla osób pracujących w obszarze pomagania.

W ramach projektu przeszkoliliśmy 200 osób ze 100 różnych placówek.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Comments Closed