Świadomie wybierasz- Świadomie odmawiasz

Okres realizacji: 01.06.2011  do 31.12.2011

Opis najważniejszych działań zrealizowanych w ramach programu:

  • Zajęcia dla rodziców, nauczycieli, pedagogów– Zajęcia realizowane były w trybie dwugodzinnym w formie mini wykładu oraz ćwiczeń. Podczas mini wykładu prowadzący zaprezentował opakowania oraz zdjęcia ogólnodostępnych na naszym rynku leków. Opisał w jakim celu oficjalnie są stosowane oraz jako odpowiednik jakiego narkotyku mogą zostać użyte. Okazało się, że przeważająca ilość osób dorosłych nie posiadała wiedzy na ten temat a większość prezentowanych leków zawierają ich domowe apteczki. Prowadzący uczulał rodziców na kontrolowanie ilości znikających z ich apteczek leków, zwrócił uwagę na konieczność przekazywania podczas szkolnych wycieczek leków typu Aviomarin czy Ibuprom nauczycielom opiekunom, a nie samym dzieciom. Rodzicom zostały zaprezentowane blogi będące swoistą poradą dla osób chcących odurzyć się za pośrednictwem posiadanych w domu lekarstw. Spotkanie z rodzicami kończyła prezentacja sposobu pozyskania ze znanego preparatu używanego do irygacji pochwy kosztującego 3 zł środka halucynogennego. Łatwa dostępność narzędzi używanych do wytworzenia narkotyku wprawiła rodziców w oniemienie.
  • Warsztaty dla młodzieży- „Wolontariat szansą na lepsze jutro”- Podczas zajęć młodzież dowiedziała się w jakich miejscach w myśl ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie mogą pracować jako wolontariusze, jakie przysługują im prawa i obowiązki oraz co muszą zrobić, aby zostać wolontariuszami. Zostały scharakteryzowane najbardziej powszechne formy wolontariatu oraz ich dostępność na terenie ich zamieszkania. Większość z młodzieży biorącej udział w warsztatach zdeklarowała chęć zostania wolontariuszem w schronisku dla zwierząt oraz wzięcia udziału w zbiórkach publicznych. Podczas ćwiczeń młodzież zweryfikowała swoje umiejętności oraz zalety. Prowadzący dopasował ich umiejętności i zalety do odpowiednich prac wolontarystycznych, które młodziez mogłaby wykonywać. Dzięki warsztatom młodzież poznała działalność wolontarystyczną jako alternatywną formę spędzania czasu wolnego.
  • Rozpowszechnianie problematyki zastępczych środków psychoaktywnych na terenie województwa lubuskiego– Została nawiązana współpraca z lokalnym radiem, w którym została wyemitowana informacja na temat możliwości otrzymania materiałów dotyczących zastępczych środków psychoaktywnych oraz możliwości przeprowadzenia dotyczących tej problematyki zajęć. W materiale wyemitowanym na antenie radia  nie zostały podane bezpośrednie nazwy leków mogących służyć za środki odurzające by nie stanowić instrukcji ich pozyskania dla młodych ludzi.

Opracowanie badan

Comments Closed