Intergracja w sieci

L3

Odbiorcy projektu: 20 organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego działających statutowo w dziedzinie pomagania,

Czas trwania: 01.03.2011 r.- 31.03.2013 r.

Wszelkie informacje na stronie projektu:

www.lubuskasiec.org.p

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Comments Closed