Akcja Przedszkolak

Odbiorcy projektu: 250 osób z terenów wiejskich (dzieci i ich rodziców).

Czas trwania: od sierpnia do grudnia 2008 r.

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

  •  10 spotkań informacyjnych dla rodziców ,
  • 10 spotkań edukacyjnych dla dzieci- Spotkania te prowadzili nauczyciele wychowania przedszkolnego, promując ideę tworzenia przedszkoli w małych miejscowościach,
  • Zadbaliśmy o to, aby każdy z małych uczestników projektu otrzymał zestaw upominkowy dla przedszkolaka, zaś jego dorosły opiekun materiały informacyjne.

Comments Closed