10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego zwracają szczególną uwagę na problemy osób zmagających się z chorobami psychicznymi, a także jak ważne znaczenie ma edukacja w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Głównym przesłaniem Światowej Organizacji Zdrowia w tegorocznym Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest zapobieganie samobójstwom.

Według danych WHO blisko 800 000 ludzi umiera co roku na skutek samobójstwa. Samobójstwa i próby samobójcze mają efekt falowy, który wpływa na rodziny, przyjaciół, współpracowników, społeczności i społeczeństwa. Samobójstwom można zapobiec poprzez podejmowanie działań na poziomie indywidualnym, wspólnotowym i krajowym.

Zaburzenia psychiczne obejmują szeroki zakres problemów z różnymi objawami. Jednak na ogół charakteryzują się pewną kombinacją nienormalnych myśli, emocji, zachowania i relacji z innymi. Przykładami są schizofrenia, depresja, niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wynikające z nadużywania narkotyków. Wczesna diagnoza oraz odpowiednie leczenie i wsparcie są kluczowe w obliczu tak ogromnego zasięgu zjawiska oraz jego konsekwencji.

Według danych Policji w 2018 r. w Polsce 5 182 osoby dokonały zamachu samobójczego, a województwie lubuskim 153 osoby (w tym 129 mężczyzn). Najczęstszym, ustalonym powodem popełnienia samobójstwa w województwie lubuskim była choroba psychiczna/zaburzenia psychiczne. W 2018 roku z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w poradniach o profilu psychiatrycznym na terenie województwa lubuskiego leczono 45 650 osób, głównie były to zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (18 131 osób). Opieką czynną objętych zostało 12 346 osób.

Więcej informacji na temat pomocy i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej http://www.zdrowiepsychiczne.org/potrzebuje-pomocy.html

 

Comments Closed