Zapraszamy do udziału w Konferencji „Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD) – bagaż na całe życie”

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD) – bagaż na całe życie” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Patronat nad konferencją obieli Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada br. w Zielonej Górze w Hotelu Ruben.
Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników uczelni, logopedów, pracowników socjalnych, kuratorów, rodzin zastępczych i wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z problematyką FASD.
Rejestracja uczestników od godz. 8.30 do 9.00.
W czasie konferencji swoje prelekcje wygłoszą:
prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel-„FASD – powszechna, ale wciąż mało znana choroba”
Magdalena Borkowska – KCPU- Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej „Kobieta – Alkohol – FASD”
dr n. społ. psycholog Teresa Jadczak-Szumiło „Model pomocy dla dzieci z FASD”
Prezentacja programu pilotażowego prowadzonego przez MOPS – BPiPU dotyczącego diagnozowania dzieci z FASD
dr n. med. Ewa Głuszczak – Idziakowska „Wpływ alkoholu na rozwijający się płód. Konsekwencje spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne”
Zakończenie konferencji godz. 14.00.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom www.probal.zielonagora.pl. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 20 listopada na adres poczty elektronicznej Biura: profilaktyka@mops.zgora.pl
Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz pod numerem telefonu 68 411 51 70

Comments Closed