26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii- praktyczne informacje

sea-193803_1280Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

Narkotyk, substancja psychoaktywna, środek odurzający, używka – to określenia o podobnym znaczeniu stosowane wymiennie w języku potocznym. W medycynie, psychologii aktualnie obowiązującym nazewnictwem jest substancja psychoaktywna.

Narkotyki charakteryzują się możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich dalszego stosowania. Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z poważnym ryzykiem zdrowotnym. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające, narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze – to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń.

W 2017 roku na terenie województwa lubuskiego z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w poradniach leczyły się 2.242 osoby, w tym 264 osoby do 18 roku życia.  Po raz pierwszy w życiu leczeniem objęto 874 osoby, w tym  co czwarta osoba nie ukończyła 18 lat. Wśród ogółu osób leczonych mężczyźni stanowili 74,2%. Największą grupę leczonych (1.156 osób) stanowiły osoby w wieku 30 – 64 lat.

Dużym problemem stają się w całej Polsce i w województwie lubuskim dopalacze jako nieznane i nieprzebadane substancje psychoaktywne, na które brakuje antidotum a wykrywane późno sieją ogromne spustoszenie w organizmie.

Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające bardzo destrukcyjnie  na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu: pobudzającym, halucynogennym oraz o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. Większość charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają zakłócająco na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci. Dopalacze (ang. designer drugs) mogą przyjmować postać kadzidełek, suszu, skrętów, fajek, tabletek (tzw. party pills), proszków w torebkach, znaczków do lizania czy mieszanek aromatycznych. Skład dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie, dlatego nie wiadomo do końca, jakie są następstwa ich stosowania. Jedno jest pewne – skutki dopalaczy są niezwykle poważne

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi informatorium dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990

czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880

czynny codziennie
w godz. 17-22

Informacje na temat  dopalaczy- http://dopalaczeinfo.pl/ 

Antynarkotykowy Poradnik Internetowy: http://www.narkomania.org.pl/

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dostępny jest na stronie: http://www.kbpn.gov.pl/portal

Na terenie województwa lubuskiego osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych mogą uzyskać pomoc specjalistyczna w oddziałach szpitalnych oraz  poradniach specjalistycznych (psychiatrycznych, odwykowych, leczenia uzależnień)   Wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz-zielonagora.pl/system/pobierz.php?plik=Kopia_leczenie_psychiatryczne-stan_na_23.08.2017.xls&id=6503&stats=1

 

Comments Closed