Mobilne Biuro Porad Obywatelskich w powiecie zielonogórskim

Czas trwania: od 1 kwietnia 2014 do 28 lutego 2016.

Odbiorcy: mieszkańcy powiatu zielonogórskiego z wyłączeniem mieszkańców starego Miasta Zielona Góra (przed połączeniem z gminą).

Wsparcie udzielone w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej “CIVIS SUM” wraz z Lubuskim Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej.

Od 1 czerwca 2014 na terenach wiejskich powiatu zielonogórskiego działają punkty doradcze, w których będą udzielane bezpłatne porady prawne. (harmonogram dyżurów).

Dodatkowo jest możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta obywatelskiego, który w razie potrzeby może towarzyszyć klientowi podczas załatwiania jego spraw w urzędzie czy sądzie.

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej zapewnia w ramach projektu bezpłatną pomoc psychologa, pedagoga, mediatora i innych specjalistów, w zależności od potrzeb.

Animatorzy obywatelscy nawiążą kontakt z lokalnymi przedstawicielami, będą również brali udział w lokalnych wydarzeniach.

Wszystkie działania podjęte w ramach projektu mają na celu zdiagnozowanie problemów lokalnych społeczności i wsparcie w ich rozwiązaniu.

zestaw logotypów

 

 

Comments Closed