Zaproszenie na konferencję projektu na temat starzenia się społeczeństwa i roli seniorów w gospodarce-SILVER SMEs

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako partner projektu SILVER SMEs*, serdecznie zaprasza na konferencję „Challenges and solutions to cope with ageing in rural Europe: the role of the Silver Economy” („Wyzwania i rozwiązania dotyczące starzejącego się społeczeństwa na obszarach wiejskich w Europie: rola sektora srebrnej gospodarki”), która stanowi podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu.

Konferencja odbędzie się w trybie online 21 kwietnia 2021 roku w godzinach 9:45 – 13:30 (język angielski; możliwe tłumaczenie na hiszpański i francuski). Podczas tego wydarzenia omówione zostaną zmiany demograficzne w Europie, w szczególności na obszarach wiejskich, zaprezentowane zostaną inspirujące inicjatywy oraz pokazane zostanie, jak polityki europejskie i regionalne mogą sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się populacji.

Program spotkania: 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-04-21-SILVER-SMEs-mid-term-conference_DraftAgenda.pdf

REJESTRACJA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxYE-KPi3V5_pNyYL56tLpMkLo43_L7457PYM3O8k-IXZwQ/viewform

*SILVER SMEs to projekt realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE (2018-2021), którego celem jest wspieranie tworzenia polityk regionalnych na obszarach wiejskich i górskich poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie opracowywania innowacyjnych produktów i usług z korzyścią dla seniorów oraz wzrost ich konkurencyjności na obszarach wiejskich poszczególnych regionów.

Comments Closed