Zaproszenie na bezpłatną, ogólnopolską konferencję on-line pt. „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym”.

Konferencja „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym” odbędzie się 26.04.2021 i objęta jest patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Gośćmi specjalnymi będą: minister Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, Prof. Jacek Pyżalski oraz dr Szymon Grzelak.

Celem Konferencji jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji społecznej oraz ocena perspektyw skutecznej pomocy w okresie wychodzenia ze wzmożonych obostrzeń sanitarnych.

Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane tematyką pomocy dzieciom, nauczycielom i rodzicom –  szczególnie samych nauczycieli, a także psychologów, samorządowców, kuratorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz przywrócenia dobrej kondycji po lockdownie.

Harmonogram konferencji:

8.45 – rozpoczęcie, powitanie

9.00 – Jacek Pyżalski – Prof. UAM dr hab. pedagog specjalny – „Kondycja nauczycieli w kontekście pracy zdalnej”

Sesja referatów

9.45 –  Konrad Jerzy Trokowski – nauczyciel ZSK we Włocławku „Kondycja psychiczna nauczyciela i jego uczniów z praktyki czynnego belfra”

10.00 – Kinga Witek – PWSZ Tarnów Przedszkole Publiczne nr 31 „Dzieci w wieku przedszkolnym podczas pandemii. Lęki, nerwice, brak ruchu”

10.15 – Marta Korporowicz – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – „Samookaleczenia. Jak rozmawiać o tym z dziećmi”.

10.30 – Adam Domagała – przewodnik turystyczny – „Zielona szkoła to najlepsza szkoła”

10.45 – Dariusz Jakóbek – historyk, dyrektor XXXIV LO w Łodzi – „Śladami miejsc pamięci – lekcje w terenie”

11.00 – Dariusz Jan Miziołek – PCEN Rzeszów, SP nr 1 w Mrowli, nauczyciel konsultant – „Nie narzekaj – daj sobie szansę i swojemu uczniowi”

11.15 – Anna Piotrowicz – British International School Gdańsk – „Jak wzmacniać poczucie sprawstwa oraz rezyliencję u dzieci w trakcie pandemii”

11.30 – Monika Saj – Fundacja Młodych Liderów – „Świat wirtualny = świat realny. Nowa rzeczywistość oczami nastolatka”

11.45 – Jan Urmański – Stowarzyszenie Trenerów Grup Wsparcia  – „Grupy wsparcia rodziców jako narzędzie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”

12.00 – przerwa

12.15 – Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

12.30 – Szymon Grzelak – dr psychologii, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – „Kondycja psychiczna młodzieży po roku epidemii i metody jej poprawy w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej”

13.15 – pytania do prelegenta

13.30 – test pokonferencyjny dla osób chcących otrzymać certyfikat oraz głosowanie na najciekawszy referat

13.45 – zakończenie i podziękowania

Comments Closed