Zakończenie kadencji Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

21 lutego odbyło się uroczyste zakończenie kadencji Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada powołana została 14 marca 2016 r.  Jej głównym zadaniem było opiniowanie projektów uchwał dotyczących pożytku publicznego.  W ciągu trzech lat odbyły się 34 posiedzenia ZRDPP i niemal drugie tyle posiedzeń prezydium. Zaopiniowano 73 projekty uchwał, organizowano spotkania z zielonogórskimi organizacjami i przedstawicielami organizacji parasolowych z Poznania, Wrocławia i Warszawy,   przygotowano analizę potrzeb i ocenę współpracy organizacji pozarządowych z miastem Zielona Góra, współorganizowano Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych, przygotowano założenia utworzenia Inkubatora Organizacji Pozarządowych dla miejskich ngo.  Z ramienia LSPS w pracach ZRDPP uczestniczyła Patrycja Maliszewska.  

Comments Closed