Wsparcie osób doświadczających przemocy domowej

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Na terenie województwa lubuskiego działają placówki wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Obecnie na terenie naszego województwa w gotowości do zapewnienia schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie są:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  nr telefonu: 957214160
  mail: interwencja@sow.com.pl
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze
  nr telefonu: 68 324-49-00, 68 328-08-63
  mail: tkopd@poczta.onet.pl
 • Dom Samotnej Matki w Żarach
  nr telefonu: 68 374 39 58
  mail: dsm1zary@wp.pl

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy specjalistów przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. e-mail czy telefonicznie.

warto pamiętać o aplikacji Twój Parasol pomagającej dyskretnie kontaktować się z placówkami pomocowymi tak aby sprawca przemocy nie widział. 

https://twojparasol.com/

Comments Closed