Warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne pt. „Rozwiązywanie konfliktów, gdzie każdy jest wygrany (ang. win – win)”.

Warsztaty skierowane są do absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, którzy chcą dalej pracować nad utrwaleniem wprowadzonych zmian oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy w rodzinie, które chcą nauczyć się dobrej komunikacji i rozwiązywania konfliktów w sposób satysfakcjonujący obie strony.

Zajęcia będą realizowane w siedzibie MOPS przy ul. Długiej 13 w Zielonej Górze, poza godzinami przyjęć klientów, tj. po godzinie 15.30.

    • Zajęcia w formie warsztatów będą odbywały się w grupie liczącej do 15 osób.
  • Kontakt w sprawie rekrutacji i udziału w warsztatach:

    Marlena Narewska (osoba prowadząca warsztaty)

    tel. 068 411 50 45 w godz. 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub tel kom. 668 18 02 33 w godz. w godzinach 8.30 – 18.00 od poniedziałku do piątku

      Pełen cykl obejmuje 10 spotkań po 2 godziny realizowanych w odstępach cotygodniowych. Jest możliwe uzupełnienie spotkań grupowych spotkaniami indywidualnymi

Comments Closed