Superwizje i szkolenia dla pracowników socjalnych

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż LSPS otrzymał grant Wojewody Lubuskiego pn.   Świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego przedstawicielom służb pomocy społecznej świadczącym pomoc klientom i podopiecznym w środowisku lokalnym – w celu udzielenia im wsparcia psychologicznego, niwelowania skutków stresu. W ramach otrzymanych środków zaplanowaliśmy dla pracowników socjalnych  superwizję indywidualną i grupową oraz szkolenia na temat radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Comments Closed