Punkty pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w woj.lubuskim

W całym kraju ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości finansowane są Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W ramach Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem można uzyskać bezpłatną pomoc:

 • prawną,
 • psychologiczną, psychoterapeutyczną
 • pomoc w wypełnieniu wniosków, umówienie do specjalistów,
 • w zakresie gromadzenia dokumentacji poświadczającej przestępstwo,
 • tłumacza, w tym tłumacza języka migowego w uzyskaniu innych form pomocy,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem – pomoc w nauce
 • dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku,
 • finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • udzielenia czasowego schronienia,
 • dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • bony żywnościowe,
 • bony towarowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

W województwie lubuskim działają następujące punkty:

  CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY: 667 351 095 

 

Comments Closed