Projekt UNICEF „eMOCje w GŁOWIE” czyli kształtować świadomość w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi 

Wczesny okres dorastania jest niezwykle ważnym czasem w rozwoju młodego człowieka, kiedy to należy zwrócić uwagę na profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego. Niestety dane dotyczące zdrowia psychicznego młodego pokolenia są zatrważające – szacuje się, że ponad 600 tys. dzieci w Polsce potrzebuje specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Okres dorastania to wyjątkowy etap w rozwoju młodych ludzi, kiedy możemy pomóc im rozpoznawać trudne emocje i radzić sobie z nimi. To dobry czas, aby wspierać młodzież także w skutecznym rozwiązywaniu problemów, utrzymywaniu zdrowych relacji, komunikowaniu swoich potrzeb oraz podejmowaniu decyzji, które sprzyjają zachowaniu dobrego samopoczucia.

Placówki edukacyjne i pedagodzy mogą wziąć udział w projekcie promującym zdrowie psychiczne- oferowana pomoc merytoryczna, pomoce edukacyjne i przygotowanie tematyczne.

Więcej o projekcie pod adresem:

https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/emocje-w-glowie?utm_source=fb_paid&utm_medium=grafika&utm_campaign=eMOCje_W_GLOWIE&fbclid=IwAR1N7uhgs9wsQhyQL5TE3j9OVe7_baMJRv4QMAJuFwKgV8s-NqiLB9dcLfM

Comments Closed