Poradnia Dziecko w Sieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę znana jako Fundacja Dzieci Niczyje od kilku lat prowadzi edukację na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Zajmuje się pomocą dzieciom, które doświadczyły: cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie, m.in. pornografią, uwodzenia i wykorzystania seksualnego online, innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych. FDDS  Wspiera rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę. Fundacja doradza  profesjonalistom, gdy niebezpieczne sytuacje dotyczą ich uczniów, wychowanków lub klientów udzielając wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz dziecka doświadczającego zagrożeń online

Główne działania w ramach poradni to : stacjonarne i online konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, rodzinne spotkania rozwojowe, grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych, grupy psychoedukacyjne i rozwojowe, szkolenia i warsztaty.

tel.: 22 826 88 62

poradniadws@fdds.pl

 Więcej informacji na stronie:

https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=2#

Comments Closed