Konferencja „Zaburzenia depresyjne. Formy pomocy. Zapobieganie następstwom”

sloneczniki-4-300x199Z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 20 października o godz. 11.00 w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze odbędzie się konferencja „Zaburzenia depresyjne. Formy pomocy. Zapobieganie następstwom” na temat zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży.- Zdiagnozowaliśmy, że Lubuskie ma w Polsce największą liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Dlatego warto i trzeba rozmawiać na ten temat – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która objęła to wydarzenie patronatem.

Zdrowie psychiczne jest istotą funkcjonowania na każdym etapie życia człowieka, od dzieciństwa poprzez młodość, dorosłość aż do starości. Depresja nie wybiera, może dotknąć osoby w każdym wieku, niezależnie od statusu, czy sytuacji życiowej. Chorzy z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem cierpią w samotności. Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy, w tym informacyjno-edukacyjne, dzięki którym możliwe jest poznanie i zrozumienie choroby.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest 10 października. Jego historia sięga roku 1992, kiedy to za sprawą Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego po raz pierwszy ustanowiono dzień, którego celem jest zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego oraz pomoc osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych.

Organizatorem konferencji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Zaproszenie na konferencje (1)

 

Konferencja Naukowa „Perspektywy terapii uzależnień – między teorią a praktyką”

logo-sluzbaZ okazji 10 – lecia istnienia Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w dniu 11.10.2018r. w godz. 9:00-15:30 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się Konferencja Naukowa poświęcona teoretycznym oraz praktycznych aspektem prowadzenia terapii uzależnień w warunkach izolacji penitencjarnej. Poruszony zostanie również coraz bardzie powszechny temat uzależnienia młodzieży od alkoholu i środków odurzających oraz substancji psychotropowych, które bardzo często stanowi podstawowy czynnik warunkujący popełnianie przestępstw. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-zaproszenie-na-konferencje-naukowa-perspektywy-terapii-uzaleznien-miedzy-teoria-a-praktyka-10-lat-istnienia-oddzialu-terapeutycznego-w-zakladzie-karnym-w-krzywancu

II Lubuski Dzień Trzeźwości

depositphotos_31614637-stock-illustration-exclamation-mark13 października w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie  się II Lubuski Dzień Trzeźwości. Wydarzenie skierowane jest do środowisk trzeźwościowych z województwa lubuskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz 16.00 mszą św. w Konkatedrze pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze następnie odbędą się wykłady specjalistów, prezentacja filmu oraz miting otwarty.

Szczegółowy plan imprezy w załączeniu.

SKMBT_C25318100818200

Rusza XX Lubuski Tydzień Seniora

senior8 października, rusza XX – jubileuszowy Lubuski Tydzień Seniora. To wyjątkowy czas, w którym najstarsi mieszkańcy regionu będą mogli nie tylko wziąć udział w darmowych koncertach, wystawach i wykładach, ale także spróbować swoich sił podczas turniejów sportowych lub balów seniora. Inauguracja LTS odbędzie się o godz. 11:00 w Filharmonii Zielonogórskiej.

Podczas uroczystości uhonorowani zostaną pomysłodawcy obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora. Wykład pt. „Jakość życia seniora” wygłosi  dr hab. Beata Trzop. Podczas uroczystości poznamy także laureatów konkursu plastycznego pod hasłem „Województwo Lubuskie za 100 lat”. Uczestnicy wydarzenia obejrzą również reportaż pt. „20 lat minęło” oraz wysłuchają koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją Czesława Grabowskiego.

Celem organizacji Lubuskiego Tygodnia Seniora jest zwrócenie uwagi na osoby starsze, w szczególności na promowanie aktywności seniorów w wielu dziedzinach życia publicznego oraz zintensyfikowanie działań na rzecz włączenia osób starszych do realizacji polityki senioralnej w naszym regionie.

 

Światowy Dzień FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego – zaproszenie na seminarium

logoFAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i umysłowe, będące konsekwencją picia alkoholu przez kobietę w ciąży. Nieprawidłowe zachowania w trakcie ciąży są przyczyną największej liczby upośledzeń umysłowych.

Alkohol wypity przez kobietę w ciąży dostaje się do organizmu dziecka, poprzez łożysko, wpływając negatywnie na jego rozwój. Pół godziny po wypiciu alkoholu przez matkę jego stężenie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki. Do najważniejszych skutków picia alkoholu w ciąży możemy zaliczyć poronienie lub przedwczesny poród, niską wagę urodzeniową dziecka,  uszkodzenia mózgu (w każdym trymestrze ciąży), zespół ADHD, opóźnienie wzrostu, wady serca, wady nerek, problemy z widzeniem i ze słyszeniem, wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego (FAS).

Pamiętać należy, że żadna ilość alkoholu wypita w czasie ciąży nie jest bezpieczna dla płodu.  Nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może wypić w ciąży bez ryzyka, że wyrządzi to szkody jej dziecku!

W każdym z trymestrów pod wpływem alkoholu powstają odmienne zaburzenia zależne od etapu rozwoju dziecka:

  • w pierwszym trymestrze –  alkohol zaburza powstawanie i migrację komórek, co może spowodować samoistne poronienie, dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, bądź powstanie wad rozwojowych (wady serca, uszkodzenia wątroby, deformacje twarzoczaszki),
  • w drugim trymestrze – pogłębiają się charakterystyczne zmiany dysmorficzne i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nadal istnieje ryzyko poronienia,
  • w trzecim trymestrze – nasileniu ulegają powstałe już zmiany OUN, a najbardziej wrażliwym na działanie alkoholu jest hipokamp. Ponadto, może dojść do przedwczesnego porodu, czy zaburzeń w prawidłowym rozwoju mózgu, zmysłu wzroku i słuchu.

Dzieci, które w okresie prenatalnym były eksponowane na alkohol, mogą mieć różne trudności rozwojowe: upośledzenie uczenia się – często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego, nadpobudliwość, zaburzoną koordynację ruchową. Mogą również wystąpić trudności ze znalezieniem sobie przyjaciół – ponieważ inaczej wyglądają i inaczej się zachowują. Stają się często ofiarą żartów i są odtrącane. Dzieci z FAS są postrzegane jako naiwne, niedojrzałe, łatwo ulegają sugestiom i namowom innych, a zatem można nimi łatwo manipulować.

U starszych dzieci i osób dorosłych występują takie zachowania i cechy, jak: lęk, złość, wycofanie, gwałtowność, zamknięcie się w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu, problemy szkolne, przyjmowanie roli ofiary lub prześladowcy, bezrobocie, bezdomność, zależność od innych, depresja, samookaleczanie się, kłopoty z prawem, tendencje samobójcze.

FAS jest nieuleczalny – można jedynie, dzięki kompleksowej pomocy różnych specjalistów, pomóc osobom nim dotkniętym w lepszym funkcjonowaniu.

Niestety bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji wypicia jednego kieliszka na nasz organizm, a tym bardziej na organizm małego człowieka. Dlatego, kiedy widzimy, że kobieta w ciąży pije alkohol, nie bójmy się reagować, poinformujmy ją o niezwykle poważnych konsekwencjach picia dla jej dziecka.

Pamiętaj, że zaburzeniom związanym z FAS można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży

Z okazji Światowego Dnia FAS Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ministerstwo Sprawiedliwości zapraszają do Warszawy 12 października 2018 roku na bezpłatne seminarium pt. ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY (FAS) WYZWANIA MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, EDUKACYJNE, EKONOMICZNE I PRAWNE Badacze i praktycy wygłoszą referaty dotyczące zagadnień medycznych oraz psychologicznych FAS i szerzej – FASD. Przedstawione zostaną także wynikające z tych schorzeń wyzwania edukacyjne oraz ekonomiczne konsekwencje, wybrane przedsięwzięcia informacyjne, jak również problematyka prawna dotycząca nie tylko przeciwdziałania ich przyczynom oraz skutkom.

Wiecej informacji w załączeniu:

Seminarium plan FAS

Zapisy do nowych grup terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

ladybug-3475779_1280

W ramach realizacji programu „Krok po kroku- program wsparcia osób uzależnionych i ich bliskich” finansowanego ze środków Zarządu Województwa Lubuskiego ogłaszamy nabór do grup terapeutycznych:

  • Dla osób z problemem alkoholowym – grupa ma na celu wsparcie w utrzymywaniu abstynencji, nabycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, sposobów poprawy codziennego funkcjonowania i radzenia sobie „na trzeźwo”.
  • Dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym – grupa ma na celu zdobycie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania w otoczeniu osób uzależnionych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wypracowanie zasad dbania o siebie i budowania bezpiecznych kontaktów z uzależnionym członkiem rodziny

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:

 68 444 87 73 ,  796 898 425 lub drogą e-mail: biuro@lsps.org.pl

Spotkania grup będą realizowane raz w tygodniu. Oferta skierowana jest do mieszkańców Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego i nowosolskiego

Zapraszamy. Gwarantujemy anonimowość.

Zapraszamy na Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych

cropped-ZielonogorskieForumOrganizacji-Pozarzadowych-1Już po raz drugi 22 września 2018 roku Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Fundacja Lyada i wielu innych partnerów społecznych współorganizuje Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych. Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej jako członek Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza wszystkich społeczników i przedstawicieli III sektora do udziału w tym wydarzeniu.

Program i więcej szczegółów na stronie:

http://forumngo.zgora.pl/program/

Informator na temat form wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Urząd Marszałkowski już po raz kolejny przygotował publikację na temat rodzajów pomocy i wsparcia jakie są dostępne nieodpłatnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa lubuskiego.

Publikacja do pobrania poniżej:

http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/poziomepl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Informator-o-formach-wsparcia-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii- praktyczne informacje

sea-193803_1280Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

Narkotyk, substancja psychoaktywna, środek odurzający, używka – to określenia o podobnym znaczeniu stosowane wymiennie w języku potocznym. W medycynie, psychologii aktualnie obowiązującym nazewnictwem jest substancja psychoaktywna.

Narkotyki charakteryzują się możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich dalszego stosowania. Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z poważnym ryzykiem zdrowotnym. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające, narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze – to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń.

W 2017 roku na terenie województwa lubuskiego z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w poradniach leczyły się 2.242 osoby, w tym 264 osoby do 18 roku życia.  Po raz pierwszy w życiu leczeniem objęto 874 osoby, w tym  co czwarta osoba nie ukończyła 18 lat. Wśród ogółu osób leczonych mężczyźni stanowili 74,2%. Największą grupę leczonych (1.156 osób) stanowiły osoby w wieku 30 – 64 lat.

Dużym problemem stają się w całej Polsce i w województwie lubuskim dopalacze jako nieznane i nieprzebadane substancje psychoaktywne, na które brakuje antidotum a wykrywane późno sieją ogromne spustoszenie w organizmie.

Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające bardzo destrukcyjnie  na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu: pobudzającym, halucynogennym oraz o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. Większość charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają zakłócająco na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci. Dopalacze (ang. designer drugs) mogą przyjmować postać kadzidełek, suszu, skrętów, fajek, tabletek (tzw. party pills), proszków w torebkach, znaczków do lizania czy mieszanek aromatycznych. Skład dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie, dlatego nie wiadomo do końca, jakie są następstwa ich stosowania. Jedno jest pewne – skutki dopalaczy są niezwykle poważne

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi informatorium dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990

czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880

czynny codziennie
w godz. 17-22

Informacje na temat  dopalaczy- http://dopalaczeinfo.pl/ 

Antynarkotykowy Poradnik Internetowy: http://www.narkomania.org.pl/

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dostępny jest na stronie: http://www.kbpn.gov.pl/portal

Na terenie województwa lubuskiego osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych mogą uzyskać pomoc specjalistyczna w oddziałach szpitalnych oraz  poradniach specjalistycznych (psychiatrycznych, odwykowych, leczenia uzależnień)   Wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz-zielonagora.pl/system/pobierz.php?plik=Kopia_leczenie_psychiatryczne-stan_na_23.08.2017.xls&id=6503&stats=1

 

Coraz więcej ofiar dopalaczy w woj.lubuskim

e882a430-994b-4ffe-9f01-61ecae5183f4W ciągu kilku dni na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zielonej Górze trafiło dziesięć osób po zażyciu groźnego dopalacza, jedna z nich walczyła o życie na OIOM-ie. Jak mówi doktor Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze pacjenci zatruli się najprawdopodobniej Hexenem. To bardzo groźny specyfik o wyjątkowo silnym działaniu psychoaktywnym. U osoby, która go zażyje wywołuje euforię, silne pobudzenie, a niekiedy halucynacje. – Środek ma naśladować działanie kokainy i ecstasy. Efekt jest jednak nieprzewidywalny, a objawy zażycia są bardzo różne. Od głębokich zaburzeń świadomości, po gwałtowne pobudzenie, włącznie z samookaleczeniami.

W związku z tym przypominamy, iż w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz dla ich rodzin.

 INFOLINIA W SPRAWIE DOPALACZY działa pod numerem telefonu 800 060 800.

Informacja drogą mailową: dopalacze@gis.gov.pl