Międzynarodowy Dzień Mediacji

15 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z okazji tego dnia i Tygodnia Mediacji Sąd Okręgowy w Zielonej Górze przygotowuje bezpłatne dyżury mediatorów. 

 Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: 

https://www.zielona-gora.so.gov.pl/?mod=40
  

Comments Closed