I posiedzenie Grupy Roboczej Zdrowie w ramach Projektu DIALOG 2.0

Przedstawiciele LSPS 15.03.2021 roku wzięli udział w pierwszym spotkaniu on-line Grupy  Roboczej Zdrowie w ramach projektu DIALOG 2.0. Moderatorem spotkania był Pan Enrico Triebel z Polsko- Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych.

 Podczas spotkania podsumowano zakończony Projekt DIALOG, realizowany przez Euroregion Sprewa Nysa Bóbr, przedstawiono podejmowane aktualnie działania w tematyce transgranicznej ochrony zdrowia. Omówiono zrealizowany przez IHK Ostbrandenburg  „Polsko – Niemiecki Dzień Gospodarki Zdrowotnej”, założenia Studium n/t utworzenia Polsko – Niemieckiej Akademii Zdrowia (wnioskodawca: Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Zdrowia i Spraw Społecznych) oraz projekt „Zdrowie bez granic” (wnioskodawca: Naemi – Wilke – Stift, Guben). Przedstawiciele Euroregionu  zaprezentowali projekt DIALOG 2.0 –  cele i harmonogram realizacji. Spotkanie było także wprowadzeniem do tematu: prewencja zdrowotna w Niemczech i w Polsce podczas jego trwania  przedstawiono aktualny stan realizacji porozumienia o współpracy w zakresie transgranicznego ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyło koło 50 osób z Polski i Niemiec, które na co dzień zajmują się w swojej pracy ochroną zdrowia.  Uczestnicy  spotkania wyrazili zainteresowanie tworzeniem trwałych struktur współpracy, które ułatwią obywatelom pogranicza dostęp do usług zdrowotnych w kraju sąsiada.

 
 
 
 

Comments Closed