Dyżury specjalistów

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS w Zielonej Górze oferuje bezpłatne wsparcie i poradnictwo psychologów, prawników, psychoterapeutów i terapeutów uzależnień.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 68 327 05 18

i na stronie: 

http://probal.zielonagora.pl/?fbclid=IwAR0Y88oq4UtWLyWTXARE3OO26Vla9Y3SH1UjJRV7GXLF13ywMvKPn68AZfM#

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS w Zielonej Górze  

Comments Closed