Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze- darmowe wsparcie

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze oferuje bezpłatne dy żury specjalistów: prawnika, psychologa, specjalisty terapii uzależnień. Działają także grupy dla DDA oraz dla rodziców osób uzależnionych.

Mitingi AA i Al-Anon zostały wznowione. Grupy AA spotykają się w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.

Comments Closed