Baza placówek pomocowych Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii KBPN zaktualizowało spis poradni odwykowych i punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 

Poniżej prezentujemy link do ogólnopolskiej bazy:

https://www.narkomania.org.pl/baza-placowek/?fbclid=IwAR26b7RiDHTCvSeMEXoAlMYJxCuDCE3kjIoZJ4bxTHqCt07c76qv9e6DOtU

Comments Closed